Sosial inkludering i e-sport

🇬🇧 In English


Vegard Berglund & Anne Tjønndal
Nord univesitet, Bodø


Formålet med artikkelen er å undersøke sosial inkludering i e-sport og sosiale bieffekter av deltakelse i organisert e-sport. Vi studerer dette gjennom kvalitative intervju med fem ledere i norske e-sportklubber og forskningsspørsmålet som utforskes er: hvilke erfaringer har ledere av norske e-sportklubber med sosial inkludering og sosiale bieffekter av e-sport for ungdom? Det analytiske rammeverket for artikkelen består av tidligere forskning på e-sport i kombinasjon med teoretiske perspektiver på sosiale bieffekter av idrettsdeltakelse og sosial inkludering i idrett. Funnene våre viser at deltakelse i e-sport bidrar til de samme sosiale bieffektene som tilskrives andre, tradisjonelle idretter. Dette inkluderer positive sosiale bieffekter som økt samhold og tilhørighet, bedre selvtillit, trivsel, og mestring. Resultatene viser også til mulige negative sosiale bieffekter av e-sport. Her fremkommer ensomhet, isolasjon og manglende fysisk aktivitet i hverdagen som potensielle utfordringer. Datamaterialet viser også hvordan eskapisme – det å bruke e-sport som flukt fra hverdagen, både kan være en positiv og en negativ bieffekt, avhengig av konteksten og det enkelte individet. Et tredje hovedfunn fra analysen er at e-sport kan være en arena for sosial inkludering av ungdom, særlig gutter, som opplever at de ikke ‘passer inn’ i den tradisjonelle idrettens jevnalderfellesskap. Dette indikerer at e-sportklubber kan være en viktig arena for sosial inkludering av ungdom som faller utenfor den tradisjonelle idretten.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


VEGARD BERGLUND er lektorstudent i kroppsøving og idrett ved NTNU. Han har tidligere e-sporterfaring gjennom å ha spilt i Eserien for Tromsø IL. 

ANNE TJØNNDAL er forskningsgruppeleder for RESPONSE – Research Group for Sport and Society ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun er også førsteamanuensis II i idrettssosiologi ved NTNU.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.