More
  Home Tags UIT – Norges Arktiske Universitet

  Tag: UIT – Norges Arktiske Universitet

  Professor i idrettsvitenskap med innretting mot fagområdene pedagogikk og didaktikk till UiT, Norges arktiske universitet, Campus Alta. Søknadsfrist 1. april 2020

  Stillingen er tillagt ansvar for undervisning og veiledning på masterprogrammet i idrettsvitenskap. Det kan også være aktuelt å være programansvarlig for masterprogrammet. Arbeidsoppgavene inkluderer veiledning av ph.d. studenter, undervisning på idrettshøgskolens bachelorprogrammer, herunder praktisk idrettslige aktiviteter, samt FoU arbeid innen fagfeltet, egen forskningsvirksomhet så vel som forskningsledelse innen idretts- og friluftslivsfeltet.

  Professor i idrettsvitenskap med innretning mot fagområdene sosiologi og statsvitenskap till UiT, Norges arktiske universitet, Campus Alta. Søknadsfrist 1. april 2020

  Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Idrettshøgskolen er det ledig fast 100 % stilling som professor i idrettsvitenskap med innretning mot fagområdene sosiologi og statsvitenskap. Idrettshøgskolen har etablert forskningsgrupper innenfor områder som ‘friluftsliv og naturbasert turisme’, ‘fysisk aktivitet og folkehelse’ og ‘analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjoner’ og ‘Center for Avalanche Research and Education’.

  Forskarprofil | Helge Chr. Pedersen, UIT – Norges Arktiske Universitet

  Befattning / Position Førsteamanuensis i historie / Associate Professor in History Adress / Address Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges Arktiske Universitet, Campus Alta / Department of Education / UiT – The Arctic University of Norway, Campus Alta E-mail Forskningsinriktning / Scholarly interests Idrettshistorie, idrett, identitet og etnisitet, nordnorsk kulturhistorie, samisk historie og kultur / History of Sport, Sport, Identity and Ethnicity,...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial