More
    Home Tags Risksport

    Tag: risksport

    Tommy Langseth disputerar om risksporter

    Hva får mennesker til frivillig å utføre handlinger som er svært farlige? Doktorgradsstipendiat Tommy Langseth trekker fram anerkjennelse og status som viktige faktorer. Deltakelsen i risikosport har økt betraktelig de siste 30 år. I sin avhandling, Spenningssøkingens sosialitet – en sosiologisk undersøkelse av verdisystem i risikosport, analyserer Langseth mulige grunner til denne økningen, hvordan meningsdannelse innad i ulike risikosportkulturer foregår og...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial