More
  Home Tags Rebecca Solnit

  Tag: Rebecca Solnit

  Classics revisited | Rebecca Solnit’s Wanderlust. A History of Walking, 2001

  Jörgen Andersson picked up an old favorite, Rebecca Solnit’s Wanderlust: A History of Walking (Granta Books), first published 2001. Luckily for idrottsforum.org and its readers, he offered a review of the book to us. Solnit’s classic study of pedestrianism covers many of its historic manifestations and their practitioners – Wordsworth, Woolf, Muir – as well as her own varied walking experiences. Our reviewer brings her writings up to date by relating to contemporary examples that involve moving ones feet – not least in political activism.

  Klassikern | Rebecca Solnits Wanderlust. Att gå till fots, 2001

  Jörgen Andersson läste om en av sina favoritböcker, Rebecca Solnits Wanderlust: Att gå till fots (Daidalos), som utkom första gången 2001. Det ledde till en recension som erbjöds idrottsforum.org. Solnits klassiska studie av fotvandringens historia tar in flera historiska uttrycksformer och utövare – Wordsworth, Woolf, Muir och Elizabeth Bennet – liksom hennes egna omfattande och varierade vandringar. Vår recensent följer upp hennes text med samtida exempel som inbegriper förflyttning till fots – inte minst i politiska syften.