More
    Home Tags Perfektion

    Tag: perfektion

    Forskarprofil | Lars-Erik Alkvist, Högskolan Dalarna

    Befattning FD, universitetslektor i sociolog Adress Högskolan i Dalarna, 791 88 Falun E-post: lav@du.se Forskningsinriktning Idrott och perfektion Publikationer Alkvist, L-E (1996) Biologismen – ett samhällsprojekt. Tidskrift för Folkets historia, nr 3-4, s 118-126. Alkvist, Lars-Erik (2000) Max Weber och rationaliseringsformerna.Licentiatavhandling. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2000:3. Alkvist, L-E (2001) Max Webers verklighetsvetenskap. Forskarrapport. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2001:1 Alkvist, Lars-Erik (2002) Från modernitet till informationellt samhälle – en essä omkring samhällsteorier. Forskarrapport 1. Institutionen för beteendevetenskap...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial