Forskarprofil | Lars-Erik Alkvist, Högskolan Dalarna


Befattning

  • FD, universitetslektor i sociolog

Adress

  • Högskolan i Dalarna, 791 88 Falun
  • E-post: lav@du.se

Forskningsinriktning

  • Idrott och perfektion

Publikationer

  • Alkvist, L-E (1996) Biologismen – ett samhällsprojekt. Tidskrift för Folkets historia, nr 3-4, s 118-126.
  • Alkvist, Lars-Erik (2000) Max Weber och rationaliseringsformerna.Licentiatavhandling. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2000:3.
  • Alkvist, L-E (2001) Max Webers verklighetsvetenskap. Forskarrapport. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2001:1
  • Alkvist, Lars-Erik (2002) Från modernitet till informationellt samhälle – en essä omkring samhällsteorier. Forskarrapport 1. Institutionen för beteendevetenskap och socialt arbete, (IBS). Hälsohögskolan. Jönköping.
  • Alkvist, Lars-Erik (2004) Max Weber och kroppens sociologi. Doktorsavhandling. Department of sociology Lunds university.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-03-26

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.