More
  Home Tags Michael A. Messner

  Tag: Michael A. Messner

  Communication & Sport, Vol. 9, 2021, No. 3

  C&S is a cutting-edge peer-reviewed quarterly that publishes research to foster international scholarly understanding of the nexus of communication and sport that engages a broad intellectual community. The Forum Editor’s pick from the current issue: 'The Role of Emotion Regulation and Age in Experiencing Mediated Sports by Irene I. van Driel and Walter Gantz.

  Worthwhile recycling of old articles into new thematic volume by way of clever introduction

  As the editors of No Slam Dunk: Gender, Sport, and the Unevenness of Social Change (Rutgers UP), Cheryl Cooky and Mike Messner has collected articles from the last few years by themselves alone or with others on the subject of gender and sport. Alan Bairner expected “an original and possibly highly innovative contribution", but finds solace in the availability of good, albeit oldish, articles in a single volume.

  Viktigt om sport och genus

  Ingela Kolfjord Hälsa och Samhälle, Malmö högskola Michael A. Messner Out of Play: Critical Essays on Gender and Sport 225 sidor, hft. Albany, NY: State University of New York Press 2007 (Sport, Culture, and Social Relations) ISBN 978-0-7914-7172-2 Professor Michael A. Messner, verksam vid University of Southern California, har utkommit med en bok där han angriper det genusfierade sportfältet utifrån flera infallsvinklar. Bokens första kapitel inleds med en...

  Soccer mums och baseball dads

  Susanna Hedenborg Institutionen för idrottsvetenskap. Malmö högskola Michael A. Messner It’s All for the Kids: Gender, Families and Youth Sports 260 sidor, inb. Berleley, CA: University of California Press 2009 ISBN 978-0-520-25708-5 Familjens eller hushållets betydelse för idrotten är ett underbeforskat fält – trots att många av oss vet att idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i stor utsträckning bygger på frivilligt arbete, till exempel det att barn...

  Klassiker i ny upplaga

  Anders Östnäs Socialhögskolan i Lund D. Stanley Eitzen (red) Sport in Contemporary Society: An Anthology 10th ed., 344 sid Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-020277-4 Denna bok är en klassiker inom det idrottssociologiska fältet i USA. Den har genom åren använts i idrottssociologiska kurser för studenter på skilda universitet samt som fortbildningslitteratur för sportjournalister. Genom sin bredd kan den användas i många olika sammanhang. Redaktören D. Stanley Eitzen är välkänd främst för...

  Sport, medier och maskulinitet

  Peter Dahlén Institutt for informasjons- og medievitenskap. Universitetet i Bergen DEN MODERNA TÄVLINGSIDROTTEN har sedan starten varit en av samhällets mest manlighetsdominerade och maskulina institutioner. En viss könsutjämning har skett under senare tid i och med att olika kvinnoidrotter fått större genomslag och uppmärksamhet i medierna, men idrotten är fortfarande väldigt mansdominerad. Ännu råder en tydlig och på många sätt diskriminerande arbetsdelning...

  Idrottens paradoxer

  Karin Redelius Institutionen för idrott och hälsovetenskap, Idrottshögskolan i Stockholm   I USA har det under större delen av 1900-talet funnits en allmän och vida spridd uppfattning om att idrottsverksamhet är bra för barn och ungdomar. Genom idrott, har det sagts, lär sig barn och ungdomar värdefulla ting som de kan ha nytta av även utanför idrottsarenan, och som gynnar inte bara...

  Idrott, genus och kvinnor

  Håkan Larsson Nyligen har det stora engelska förlaget Routledge publicerat två böcker om kön/genus och idrott, två böcker där problemområdet är gemensamt, men där sättet att närma sig problemet är ganska olika. I den ena boken, Gender and Sport: A Reader, som redigerats av Sheila Scraton och Anne Flintoff vid Leeds Metropolitan University, står den teoretiska frågan hur idrotten bidrar till...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial