More
  Home Tags Maskulinitet

  Tag: maskulinitet

  Forskarprofil | Daniel Alsarve, Örebro universitet

  Befattning Lektor och filosofie doktor i historia Adress Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, 701 82 Örebro Örebro Läns Idrottsförbund, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro daniel.alsarve@oru.se daniel.alsarve@olif.se Tlf: 0707-19 86 75 Forskningsinriktning Demokrati-, genus- och maskulinitetsfrågor inom idrotten Pågående projekt ”Unga satsar jämt” – om idrott och maskulinitet Publikationer i urval I ständig strävan efter framgång?: Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro...

  Sociology of Sport Journal Volume 30, Issue 2, June 2013

  The purpose of the Sociology of Sport Journal is to stimulate and communicate research, critical thought, and theory development on issues pertaining to the sociology of sport.

  Sociology of Sport Journal Volume 30, Issue 1, March 2013

  Articles Parkour, Masculinity, and the City Jeffrey L. Kidder Who’s In and Who Is Out? Legitimate Bodies Within the Paralympic Games David E.J. Purdue, P. David Howe Saving Lives With Soccer and Shoelaces: The Hyperreality of Nike (RED) Courtney Szto Sporting Homonationalisms: Sexual Exceptionalism, Queer Privilege, and the 21st Century International Lesbian and Gay Sport Movement Judy Davidson For the Sociology of Sport The Mediasport Interpellation: Gender, Fanship, and...

  Konferens om maskulinitet och idrott i Örebro

  Datum: 2012-10-09 Maskulinitet och idrott är ett forskningsområde som är under utveckling. Inom idrottsrörelsen finns en hel del kring jämställdhetsarbetet men hur ser det ut vad gäller maskulinitet? 2012 är idrottens år. Förutom de årliga idrottsevenemangen bjuder år 2012 på ett Europamästerskap i fotboll samt handboll och ett fullspäckat OS. Därför vill vi nu lyfta fram detta område och uppmärksamma vikten...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial