More
  Home Tags Mary Jo Kane

  Tag: Mary Jo Kane

  Methodological toolboxes for scrutinising sports coaching

  Anne Tjønndal reviews two books about coaching, Women in Sports Coaching by Nicole LaVoi (ed.), and Research Methods in Sports Coaching by Lee Nelson, Ryan Groom & Paul Potrac (eds.), both titles from Routledge. Notwithstanding some shortcomings in both books, she considers them useful resources for studying the vast and multifarious field of sports coaching.

  Women in Sport and Physical Activity Journal, Volume 26, 2018, Number 1

  Women in Sport and Physical Activity Journal (WSPAJ) is a peer-reviewed scholarly journal devoted to advancing the understanding of women in sport and physical activity. WSPAJ is the official journal of the Program for the Advancement of Girls and Women in Sport and Physical Activity, housed in the Center for Women's Health and Wellness at the University of North Carolina at Greensboro.

  Klassiker i ny upplaga

  Anders Östnäs Socialhögskolan i Lund D. Stanley Eitzen (red) Sport in Contemporary Society: An Anthology 10th ed., 344 sid Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-020277-4 Denna bok är en klassiker inom det idrottssociologiska fältet i USA. Den har genom åren använts i idrottssociologiska kurser för studenter på skilda universitet samt som fortbildningslitteratur för sportjournalister. Genom sin bredd kan den användas i många olika sammanhang. Redaktören D. Stanley Eitzen är välkänd främst för...

  Idrottens paradoxer

  Karin Redelius Institutionen för idrott och hälsovetenskap, Idrottshögskolan i Stockholm   I USA har det under större delen av 1900-talet funnits en allmän och vida spridd uppfattning om att idrottsverksamhet är bra för barn och ungdomar. Genom idrott, har det sagts, lär sig barn och ungdomar värdefulla ting som de kan ha nytta av även utanför idrottsarenan, och som gynnar inte bara...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial