More
  Home Tags Lis Engel

  Tag: Lis Engel

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.

  Värdefull och inspirerande lärobok i dans- och rörelseundervisning

  Torun Mattsson, snart själv doktor i dans, har läst Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnsatik og dans av Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard och Mia Herskind (Billesø & Baltzer), en bok som hon menar erbjuder en rörelsepedagogik som är teoretiskt underbyggd såväl utbildnings- och dansvetenskapligt som filosofiskt.

  Idrottspedagogiskt nytänkande

  Suzanne Lundvall Idrottshögskolan i Stockholm   ”VI FINDER DET, VI SØGER, mens vi går vejen”; så både inleds och avslutas den danska skriften Idrætspædagogisk årbog 2003 med Kurt Lüders och Niels Vogensen som redaktörer. Temat för årsboken är att medverka till att generera idrottspedagogiska reflektioner i syfte att bidra till att bygga broar mellan idrottens praxisformer och dess många teoretiska positioner. Detta är ett tema som...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial