More
  Home Tags Leif Yttergren

  Tag: Leif Yttergren

  The modern ski resort – from exclusive jet set playground to white middle-class paradise

  For a sports historian with a strong personal as well as scholarly partiality for skiing, it was to be expected that our reviewer Leif Yttergren would find much to like in Philipp Strobl & Aneta Podkalicka’s edited volume Leisure Cultures and the Making of Modern Ski Resorts (Palgrave Macmillan). Described by Yttergren as human geography with a (technology-) historical focus, the book is exciting and commendable as well as inspiring for future studies in the Swedish context.

  Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972

  Försommaren 1972 tog 69 kvinnor examen från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och fick därmed den prestigefyllda titeln gymnastikdirektör. Syftet med denna referentgranskade artikel av Hans Bolling och Leif Yttergren är att analysera dessa kvinnors yrkeskarriärer, samt att jämföra resultaten med fynd från tidigare studier av de kvinnliga gymnastikdirektörer som tog examen från Gymnastiska centralinstitutet 1893 respektive 1932.

  Social climbers in the gymnasium: An analysis of the female students who graduated from the Swedish School of Sports Science’s gymnastics teacher course in 1972

  In early summer 1972, 69 women graduated from the Swedish School of Sport and Health Sciences and thus received the prestigious title gymnastics director. The purpose of this peer reviewed article by Hans Bolling and Leif Yttergren is to analyze these women's professional careers, as well as comparing the results with findings from previous studies of the female gymnastics directors who graduated in 1893 and 1932 respectively.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Välskriven och intresseväckande avhandling som bekräftar och fördjupar tidigare forskningsresultat

  Leif Yttergren läser och recenserar Emma Pihl Skoogs doktorsavhandling från Stockholms universitet, Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960, lite utifrån ett betygsnämndsperspektiv. Pihl Skoog disputerade i maj 2017 efter ett imponerande empiriskt forskningsarbete. Enligt vår recensent har boken en given plats i forskningstraditionen kring kropp, idrott och klass.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Avhandling om ishockey i Sverige och Finland – teorifattig men resultatrik tegelsten

  Jyri Backman disputerade i idrottsvetenskap vid Malmö universitet den 5 oktober på avhandlingen Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey (Malmö universitet). Opponent var Leif Yttergren, GIH, och han har för idrottsforum.org omarbetat sin opposition till en recension av boken. För omfångsrik och för lite teori, men många spännande resultat, är hans samlade omdöme.

  When the whole becomes less than the sum of the parts

  While appreciating the individual contributions to The Many Faces of Snow Sports: Ski Congress 2017 anthology, edited by Heikki Roiko-Jokela & Piia Pöyhönen (Jyväskylä University Press), Daniel Svensson sees the book as an example of the problems inherent in international anthologies, where the different chapters don't communicate, and the editors don't do their job properly.

  Et forskningsbaseret jubilæumsskrift i et flot layout med en række gode billeder

  Jørn Hansen har läst Gymnastik- och idrottshögskolan jubileumshistorik 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013 (GIH) redigerad av idrottshistorikerna Hans Bolling och Leif Yttergren.

  Viktig, empiritung forskning som dock saknar koppling till idrottsfysiologin

  Torsten Buhre tar sig an Leif Yttergrens pionjärforskning inom den nya forskningsdisciplinen träningshistoria, Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995, och ger den mycket ros men också en del ris.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial