More
  Home Tags Leif Yttergren

  Tag: Leif Yttergren

  Idrott, Historia & Samhälle | Sports, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Välskriven och intresseväckande avhandling som bekräftar och fördjupar tidigare forskningsresultat

  Leif Yttergren läser och recenserar Emma Pihl Skoogs doktorsavhandling från Stockholms universitet, Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960, lite utifrån ett betygsnämndsperspektiv. Pihl Skoog disputerade i maj 2017 efter ett imponerande empiriskt forskningsarbete. Enligt vår recensent har boken en given plats i forskningstraditionen kring kropp, idrott och klass.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sports, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Avhandling om ishockey i Sverige och Finland – teorifattig men resultatrik tegelsten

  Jyri Backman disputerade i idrottsvetenskap vid Malmö universitet den 5 oktober på avhandlingen Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey (Malmö universitet). Opponent var Leif Yttergren, GIH, och han har för idrottsforum.org omarbetat sin opposition till en recension av boken. För omfångsrik och för lite teori, men många spännande resultat, är hans samlade omdöme.

  When the whole becomes less than the sum of the parts

  While appreciating the individual contributions to The Many Faces of Snow Sports: Ski Congress 2017 anthology, edited by Heikki Roiko-Jokela & Piia Pöyhönen (Jyväskylä University Press), Daniel Svensson sees the book as an example of the problems inherent in international anthologies, where the different chapters don't communicate, and the editors don't do their job properly.

  Et forskningsbaseret jubilæumsskrift i et flot layout med en række gode billeder

  Jørn Hansen har läst Gymnastik- och idrottshögskolan jubileumshistorik 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013 (GIH) redigerad av idrottshistorikerna Hans Bolling och Leif Yttergren.

  Viktig, empiritung forskning som dock saknar koppling till idrottsfysiologin

  Torsten Buhre tar sig an Leif Yttergrens pionjärforskning inom den nya forskningsdisciplinen träningshistoria, Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995, och ger den mycket ros men också en del ris.

  Stockholms-OS 1912 revisited – Jørn Hansen recenserar två jubileumsböcker

  Idrottshistorikern Jørn Hansen har läst två av de böcker om OS i Stockholm 1912 som kom ut under jubileumsåret 2012. Två ganska olika böcker konstaterar vår recensent, som dock föredrar den mer akademiskt hållna Stockholmsolympiaden 1912.

  Om hästsportkultur i vid mening

  Leif Yttergren Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm  Mats Greiff & Susanna Hedenborg(red) I sulky och sadel: Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria 223 sidor, inb., ill. Stockholm: Carlssons 2007 ISBN 978-91-7331-068-0 Vem kunde tro för några år sedan att det på kort tid skulle utkomma tre svenska böcker om hästsport och att hästsport därmed skulle bli en av de mer utforskade enskilda idrottsgrenarna inom det idrottshistoriska fältet. Antologin I sulky...

  Inspiration för forskning

  Leif Yttergren Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm  Mats Fransson (red) Travet i våra hjärtan: En antologi om sporten och spelet genom tiderna 503 sidor, inb., ill. Stockholm: Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 2006 ISBN 978-91-976505-0-2 Hästsport verkar vara inne just nu. På senare tid har det utkommit flera böcker som ur skilda perspektiv tar upp hästsporten, vilket är välbehövligt. Det har länge funnits behov av grenspecifika idrottshistoriska...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial