More
    Home Tags Lars Woilf

    Tag: Lars Woilf

    Lyrik av skiftande verkshöjd

    Oscar Nilsson Tornborg är ganska ointresserad av idrott men desto mer intresserad av poesi. Av det skälet ombads ha recensera lyrikantologin Idrott i poesin, poesi i idrotten, editerad av Lars Wolf. I boken samsas högt och lågt men utan någon genomtänkt struktur, menar vår recensent.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial