More
  Home Tags Kirsti Pedersen Gurholt

  Tag: Kirsti Pedersen Gurholt

  Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i friluftsliv i Oslo

  Oslo är en stad med social ojämlikhet. I en ny forskningsrapport av Kirsti Pedersen Gurholt, Ida Helene Dahl Torp och Jørgen Weidemann Eriksen undersöks barn och ungdomars deltagande i friluftsliv och hur Oslo kommun kan arbeta målmedvetet för att utjämna sociala skillnader i friluftsliv och hälsa. Våren 2018 svarade cirka 7 100 ungdomar i åldern 13-19 år på sex frågor om deltagande i friluftsliv.

  An examination of the Nordic model of welfare and physical culture, reviewed by someone who’s been there, done that

  Edited by Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti, and published by Routledge, The Nordic Model and Physical Culture examines the relationships between the Nordic social democratic welfare system and physical culture, across the domains of sport, education, and public space. Our reviewer is Joe Piggin. He has been physically active in almost all Nordic countries – and he quite likes this book.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 8

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: THE CONTINUED IMPORTANCE OF FAMILY SPORT CULTURE FOR SPORT PARTICIPATION DURING THE TEENAGE YEARS by Åse Strandbu, Anders Bakken & Kari Stefansen.

  Sport in Society, Volume 22, 2019, Issue 4: Sport and Outdoor Life in the Nordic World

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Kunnskapsløft for friluftsliv må til!

  Det råder tvärpolitisk enighet om att friluftsliv kommer att få ökad samhällelig betydelse under de kommande åren. Detta ställer krav på forskningsbaserad kunskap och behovet av en plan för hur offentliga myndigheter ska stärka forskningen om friluftsliv, skriver ett antal ledande norska företrädare för friluftsforskning inom akademin och intresseorganisationer.

  Albeit an ample introduction to outdoor studies, its plenitude is overwhelming

  At times, Daniel Svensson felt he needed a handbook of reviewing handbooks when working on his review of Routledge International Handbook of Outdoor Studies by Barbara Humberstone, Heather Prince & Karla A. Henderson (eds.) (Routledge). However, he managed very well without one, and here is his review to prove it.

  Om lärande i och genom idrott

  Ingegerd Ericsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola  Kjetil Steinsholt & Kirsti Pedersen Gurholt (red) Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse 289 sidor, hft. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2620-1 I boken Aktive liv får läsaren ta del av pedagogiska teorier som tar sin utgångspunkt i kroppsligt lärande och bildning som socialt och kulturellt konstruerade. Samtidens idrottspedagogiska problemställningar belyses i olika historisk-pedagogiska perspektiv. Intentionen...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial