More
    Home Tags Julia Wester

    Tag: Julia Wester

    Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården

    Syftet med Julia Wester studie var att synliggöra och skapa kunskap om skolans fotbollsplan som plats, och vilken roll den har i det sociala livet på skolgården. Undersökningen syftar till att bättre förstå vilka konflikter och hierarkier som kan spela in i formandet av fotbollsplanen, och artikeln visar att fotbollsplanen kan förstås som en pluralistisk och föränderlig plats.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial