More
  Home Tags John Berg

  Tag: John Berg

  Swedes among other bodies and other games – a conference report

  On the train, returning from Paris and the conference D’Autre Corps, D’Autre Jeux (in English Other Bodies, Other Games), which took place at Université Paris Cité, one of the country’s more than fifty higher education institutions within the STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) network, John Berg and Isak Lidström decided to put together a conference report for the benefit of the readership of idrottsforum.org. Enjoy!

  Utställd men inte utskälld? Ett pionjärarbete om kulturarv på idrottsmuseer i Sverige

  I sin doktorsavhandling Den utställda drotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige (Bokförlaget idrottsforum.org) undersöker John Berg fem svenska idrottsmuseer på olika platser i Sverige, dels som konkreta platser där idrottens kulturarv materialiseras och ställs ut, dels som kontextberoende institutioner påverkade av samhälleliga strömningar. Avhandlingen recenseras insiktsfullt av Daniel Alsarve, som också var fakultetsopponent vid disputationen i juni 2022.

  Offentligt försvar av en doktorsavhandling | Den utställda idrotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige av John Berg | Malmö universitet, den 3 juni 2022

  Problemställningen som John Bergs avhandling vilar på handlar om hur idrott konstrueras som kulturarv i Sverige. Med detta menas hur kulturarvet framträder och vilka som ligger bakom skapandet av det. I ett bredare perspektiv undersöks i avhandlingen vilka förutsättningar idrottens kulturarv verkar under, såväl i ett samtida som historiskt perspektiv och såväl inom idrotten som i relation till det omgivande samhället. Det tycks vara så att förvaltandet av idrottens förflutna sker lite i skymundan och på visst avstånd från övriga samhällets kulturarv.

  Kulturstinn coffee table-bok för fotbollens finrum

  Torbjörn Andersson har med sina tre tidigare utgivna omfångsrika volymer om svensk fotbollskultur en unik ingång för studiet av fotbollens materiella kulturarv. I boken Fotbollens kuriosakabinett: Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild dokumenterar han med hjälp av fotografen Edvard Koinberg ett stycke svensk kulturhistoria i form av 900 fotografier av fotbollsrelaterade föremål. Historikern John Berg är lätt överväldigad i sin recension, men behåller akademikerns kritiska skärpa och distans.