More
  Home Tags Gymnastics

  Tag: gymnastics

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning mot gymnastik. Vidare ingår kursadministration samt arbete med kvalitetssäkring.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot kunskapsområdet Idrottslära och ämnesdidaktik. I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på motorisk träning och gymnastik för grundskolans åldrar. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.

  Martina Bergman-Österberg Centenary Weekend, 5th & 6th Sept 2015

  Martina Bergman-Österberg, 1849–1915, was a Swedish physical education instructor and women's suffrage advocate. After studying Swedish gymnastics in Stockholm she moved to London, where she founded the first physical education instructor's college in England, in which she admitted women only.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial