Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

0
16
Ref GIH 2019/517
 

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa, respektive kultur och lärande.

Idrottslära är den utövade och praktiska idrotten med fokus på säväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning mot gymnastik. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, men främst inom ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa. Undervisning i VFU, verksamhetsförlagd utbildning, kan ingå. Vidare ingår kursadministration samt arbete med kvalitetssäkring. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • Högskolestudier motsvarande magisterexamen med inriktning idrottsvetenskap eller motsvarande
  • Visat pedagogisk skicklighet
  • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för anställningens inriktning.
  • Mycket stor vikt läggs vid djupa ämneskunskaper samt dokumenterad pedagogisk och didaktisk skicklighet med relevans för anställningens inriktning.
  • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga, långsiktigt engagemang, nytänkande och förmåga att ta eget ansvar.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning avseende barns och ungas utveckling sett ur ett helhetsperpsektiv.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, exempelvis idrottsrörelsen eller motsvarande.
  • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden motsvarar 100 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV)
  • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
  • förteckning över eventuella publikationer som åberopas, vilka ska medsändas ansökan

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 6 januari 2020

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Ansök här

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.