More
  Home Tags Dave Zirin

  Tag: Dave Zirin

  Introductory reader on sport and politics that has much to recommend it

  Capitalism and Sport: Politics, Protest, People and Play by Michael Lavalette (ed.) examines the relationship between capitalism and sport by exploring the tensions that exist within sport from two distinct perspectives: the politics of sport and the politics in sport. Russell Holden’s review highlights the good points as well as the drawbacks.

  Klassiker i ny upplaga

  Anders Östnäs Socialhögskolan i Lund D. Stanley Eitzen (red) Sport in Contemporary Society: An Anthology 10th ed., 344 sid Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-020277-4 Denna bok är en klassiker inom det idrottssociologiska fältet i USA. Den har genom åren använts i idrottssociologiska kurser för studenter på skilda universitet samt som fortbildningslitteratur för sportjournalister. Genom sin bredd kan den användas i många olika sammanhang. Redaktören D. Stanley Eitzen är välkänd främst för...