More
  Home Tags Åsa Tugetam

  Tag: Åsa Tugetam

  Leseverdig bok om friluftsliv, og en viktig bok om friluftsliv i skolen i vår tid

  Den 18 december 2020 disputerade Åsa Tugetam vid Linnéuniversitetet på avhandlingen Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om läroprocesser i gymnasieelevers friluftsundervisning (Linnaeus University Press). Vi skickade avhandlingen till friluftsforskarna Eivind Sæther och Idar Lyngstad vid Nord universitet i Bodø, och deras kunniga recension framhäver flera nya insikter som Tugetams forskning bidragit med.

  Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project

  EDUHEALTH is a short-form of “Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education”, the project name for a collaborative study, under the auspices of the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, involving Linnaeus University, University of Auckland and Inland Norway University of Applied Science.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial