More
  Home Tags Anna Rosén

  Tag: Anna Rosén

  Mycket snack och lite verkstad! – en narrativ studie om mötet med yoga

  I denna populärvetenskapliga artikel skriver Anna Rosén, GIH, om en pilotstudie som hon och hennes yogakollega Maria Långström genomfört inom GIHs s.k. Hälsoprojekt med människor som fått diagnosen utmattningssymptom/depression. Författaren har tagit utgångspunkt i den narrativa metod som använts, och har testat metoden på en mindre del av studien.

  Ta av dig masken! Om introspektion på teaterns scener och idrottens arenor

  Dansterapeuten och idrottslärarutbildaren Anna Rosén har studerat olika modeller för kroppslig gestaltning, och i sin artikel diskuterar hon på ett intressant sätt hur man kan tillgodogöra sig modeller och tekniker inom ett område, teaterns scener, på ett annat, idrottens arenor.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial