More
    Home Tags Anna Rosén

    Tag: Anna Rosén

    I denna populärvetenskapliga artikel skriver Anna Rosén, GIH, om en pilotstudie som hon och hennes yogakollega Maria Långström genomfört inom GIHs s.k. Hälsoprojekt med människor som fått diagnosen utmattningssymptom/depression. Författaren har tagit utgångspunkt i den narrativa metod som använts, och har testat metoden på en mindre del av studien.
    Dansterapeuten och idrottslärarutbildaren Anna Rosén har studerat olika modeller för kroppslig gestaltning, och i sin artikel diskuterar hon på ett intressant sätt hur man kan tillgodogöra sig modeller och tekniker inom ett område, teaterns scener, på ett annat, idrottens arenor.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial