Ny svensk kursbok i idrottspsykologi

Sverker Bengtsson

PETER HASSMÉN ÄR PROFESSOR och Nathalie Hassmén universitetslektor, båda i idrott vid Örebro Universitet. Johan Plate är doktorand i idrottspedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, och är professionell mental rådgivare åt många klubblag, landslag och individuella idrottare.

Tillsammans har dessa tre komponerat en länge efterlängtad grundläggande kursbok inom idrottspsykologin på svenska. Tidigare har studenter och intresserade inom området fått hålla tillgodo med främst amerikansk litteratur. En titel som Foundations of Sport and Exercise Psychology (Weinberg & Gould 2003), har länge varit ledande grundbok i idrottspsykologi på högskolenivå. Idrottspsykologi fyller på så sätt genast ett tomrum.

Boken fyller dock även på fler sätt ett tomrum i idrottspsykologin i Sverige. Den amerikanska litteraturen har ofta haft en stark praktisk tillämpad inriktning, och därigenom även valt att inte redovisa grundläggande allmänpsykologiska teorier och fundament till någon större del. I Idrottspsykologi förenas teori och praktik på ett sätt som tidigare saknats i böcker inom området, vilket är en stor vinst för att få en grundläggande förståelse för de psykologiska faktorer som påverkar den idrottande och motionerande människan.

Idrottspsykologi är mycket bred i sin ansats, och i begreppet idrott ryms här allt från lågintensiv fysisk rekreation, över regelbunden motionsidrott, till intensiv tävlingsidrott.
Boken är indelad i tre delar – Idrottspsykologi som forskning, tillämpning och utbildning, Idrottspsykologins teorier och forskning, samt Idrottspsykologins tillämpningar.

I den första delen avhandlas idrottspsykologin som ämne och dess utveckling fram till i dag, med särskild tonvikt vid den svenska idrottspsykologin, på ett kortfattat och koncist sätt. Här läggs även ett vetenskapligt perspektiv på idrottspsykologin, med en grundläggande introduktion i forskningsmetodik. Därigenom följer boken en naturlig väg inom idrottspsykologin och visar även på ämnets legitimitet som forskningsområde.

I den andra delen behandlas kognitionspsykologi, personlighet, beteende- och reaktionsmönster, motivation, socialpsykologi och grupprocesser, ledarskap och kommunikation. Dessa ämnen har givetvis hög dignitet inom idrottspsykologin, och skulle utan problem kunna avhandlas var för sig i var sin bok. Introduktiones som ges här är dock fullt tillräcklig för att kunna bekanta sig med områdena och få en initial förståelse av dess betydelse inom idrottspsykologin. För den intresserade finns även tydliga referenser angivna löpande kopplat till respektive kapitel i boken.

Den tredje delen avhandlar fysisk aktivitet för psykisk hälsa, idrottens fallgropar, mätningar inom idrottspsykologin samt prestationens teori och praktik. Även i den avlutande delen är författarna breda i sin beskrivning och täcker på så sätt in och introducerar ytterligare inslag inom idrottspsykologin. Författarna anstränger sig även att påvisa en vetenskaplig koppling till de mer populistiska delarna av den tillämpade idrottspsykologin, vilket också ger tyngd till ämnesområdet i stort.

I och med att boken är så bred i sin ansats kan den samtidigt inte gå lika mycket på djupet, som många läsare kanske hade önskat. Särskilt de läsare som efterfrågar en guide i prestationspsykologi kan kanske bli besvikna, även om bokens tredje avsnitt tar upp och tillämpar en del tillämpad prestationspsykologi. Är man enbart intresserad av prestationspsykologi, mental träning och idrottspsykologiska tillämpningar finns det en uppsjö av litteratur som kan komplettera denna skrift.

Boken har en naturlig plats som grundbok och en första introduktion till idrottspsykologi på många idrottsvetenskapliga kurser vid Sveriges universitet och högskolor. Enligt författarna kan den även läsas av andra, t.ex. studerande på idrottsgymnasier och folkhögskolor, enskilda idrottare och motionärer samt yrkesverksamma inom området. Möjligtvis kan boken i vissa fall kännas en aning för teoretisk för dessa grupper, men jag tror ändå att den även här kan fylla en funktion. Den kan inte ersätta de tunga amerikanska titlarna för de som vill fördjupa sig inom idrottspsykologin på universitets – och högskolenivå, men den fungerar utmärkt som ett komplement.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.