Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris – nominering av kandidater inledd

I samband med att IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) firade 50 års-jubileum år 2009 bildades Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris med det huvudsakliga ändamålet att främja den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige.

beach-goal

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av tre ledamöter samt tre suppleanter utsedda av IKSU och Umeå universitet tillsammans. Ordförande för stiftelsen är Maria Wallin Wållberg (Ordförande IKSU) och övriga ledamöter är av Umeå universitet utsedda Professor Tor Söderström och Professor Gunnevi Sundelin. Suppleanter i styrelsen är Agneta Andersson (IKSU), Professor Olle Svensson och Professor Louise Rönnqvist.

Stiftelsen har till uppdrag att utdela stipendiet IKSU Idrottsvetenskapliga pris, till nationella forskare som på ett övertygande sätt bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

Hösten 2015, i samband med Umeå universitets högtidsdag kommer det första stipendiet delas ut, förutsatt att lämplig kandidat nominerats.

Beslut om stipendiater fattas av Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris styrelse under våren 2015. Till stöd för styrelsen beslut finns en jury bestående av tre personer som utses årligen och har till uppgift att rekommendera kandidater som bedöms aktuella som mottagare av priset. Juryn består 2015 av fil. dr. Magnus Ferry (sammankallande), Professor Karin Henriksson-Larsén och Professor Bo Molander.

Hur ofta stipendiet delas ut och storlek på stipendiet är avhängigt kapitalavkastningen på stiftelsens medel. Utdelningsbara medel är den årliga avkastningen på kapitalet efter avdrag av 1/10 som avsätts till kapitalet.

Nominering av kandidater

Nomineringar av kandidater till IKSU Idrottsvetenskaplig pris kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen nominering accepteras. Styrelsen och juryn kan inom sig nominera kandidater.

Nominering av kandidater med tillhörande ansökan skall skickas in senast den 31 mars 2015 till Juryns sammankallande, Magnus Ferry magnus.ferry@umu.se, eller med brev till:

IKSU
Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris
Sportgränd 7
907 30 Umeå

Ansökan skall innefatta:

  • Kort biografi och curriculum vitae.
  • Kort (max 5 rader) motivering varför sökande skall få priset
  • Motivering: Vetenskapliga fynd och skäl som motiverar varför sökande skall få priset (max 2 sidor). Utförlig beskrivning av forskningens relevans för Idrottsvetenskap.
  • De viktigaste publikationerna (n=1-3) som beskriver fynden samt en lista på övriga publikationer.

Mer information

Mer information om IKSU Idrottsvetenskapliga pris kan erhållas av:

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.