Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris 2023 – dags att nominera! Sista dag för nominering och ansökan är den 15 mars 2023

I samband med att IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) firade 50 års jubileum år 2009 bildades Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris med det huvudsakliga ändamålet att främja den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av ledamöter utsedda av IKSU och Umeå universitet tillsammans. Ordförande för stiftelsen är Anders Rebbling (Ordförande IKSU) och övriga ledamöter är av Umeå universitet utsedda professor emerita Gunnevi Sundelin och professor Louise Rönnqvist. Ersättare i styrelsen är Marie-Louise Jarlenfors (sportchef IKSU), samt professor Josef Fahlén och professor Charlotte Häger.

Stiftelsen har till uppdrag att utdela stipendiet IKSU Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åmans minne, till en nationell forskare som på ett övertygande sätt bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området. Jan Åman var med om att bygga upp IKSU, ett 34-årigt engagemang som han år 2000 förärades ett hedersdoktorat vid Umeå universitet för. Han avled 2016.

Stiftelsens definition av idrottsvetenskap utgår från IKSU:s stadgar där idrott definieras som:

   • Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mer, ha roligt och må bra
   • Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Hittills har tre stipendier delats ut, 2015 till Josef Fahlén, docent i pedagogik, 2019 till Håkan Alfredsson, professor i Idrottsmedicin, och 2021 till Charlotte Häger, professor i Fysioterapi. Förutsatt att lämplig kandidat nomineras delas det fjärde stipendiet ut i samband med Umeå universitets årshögtid 2023.

Beslut om stipendiater fattas av Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris styrelse under våren 2023. Till stöd för styrelsen beslut finns en jury bestående av tre personer som utses årligen och har till uppgift att rekommendera kandidater som bedöms aktuella som mottagare av priset. Juryn består 2023 av docent Magnus Ferry (sammankallande), docent Louise Davis och docent Martin Björklund.

Stipendiet om 50 000 kr ska i första hand ses som stimulans för fortsatt forskning och därför premieras forskare som fortsättningsviskommer att bidra till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

Nominering av kandidater

Nomineringar av kandidater till IKSU Idrottsvetenskaplig pris kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen nominering accepteras. Styrelsen och juryn kan inom sig nominera kandidater. Nominering av kandidater med tillhörande ansökan skall skickas in senast den 15 mars 2023 till juryns sammankallande Magnus Ferry, magnus.ferry@umu.se, eller skickas med brev till:

IKSU
Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris
Sportgränd 7
907 30 Umeå

Ansökan skall innefatta:

   • Kort curriculum vitae
   • Kort motivering till varför sökande skall få priset (max 10 rader)
   • Beskrivning av vetenskapliga fynd och forskningens relevans för Idrottsvetenskap (max 2 sidor)
   • Publikationslista strukturerad utifrån typen av publikation, där det framgår vilka publikationer som kan ses som idrottsvetenskapliga.
   • De viktigaste idrottsvetenskapliga publikationerna (n=1–3), med en bifogad kort motivering som förtydligar varför publikationerna anses viktiga för idrottsvetenskapen.

Mer information

Mer information om IKSU Idrottsvetenskapliga pris kan erhållas av stiftelsens ordförande Anders Rebbling, anders.rebbling@umu.se, och juryns sammankallande Magnus Ferry, magnus.ferry@umu.se.


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.