Sosiologi i dag inviterer til temanummer om SPORT!

sociologi-i-dag-dsSport er tilhørighet, samhold og prestasjonsglede. Men sport er også forretninger, medieproduksjon og advokatland. På grunn av denne sammen – vevingen av kultur, samfunn og økonomi, der det globale og det lokale flettes og dras fra hverandre på stadig nye måter, har sosiologiske studier av sport fått stadig mer oppmerksomhet. Kritiske studier av for eksempel FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) har i lang tid varslet om ukulturen i organisasjonen som i 2015 fikk utløp i korrupsjonsanklager mot sentrale FIFA-ledere.

Med dets store variasjon når det gjelder metoder, teoretiske innfallsvinkler og forskningstemaer, i tillegg til den økende interessen for slike analyser utenfor akademia, er dette med andre ord et felt som bør fremheves også i norsk sosiologi. Sosiologi i dag inviterer derfor til et temanummer om sport. Noen aktuelle temaer kan være studier av:

  • Forholdet mellom sportslige tradisjoner, kultur og kommersielle omstendigheter
  • Forholdet mellom politikk og sport Sport og moral (for eksempel når det gjelder doping)
  • Klasse-, kjønns- og nasjonalitetsperspektiver i sport Idrettsarrangementer, sportsorganisasjoner eller enkeltutøvere
  • Sport, bistand og samfunnsutvikling
  • Medieproduksjon, markedsføring og inntektsfordeling
  • Forholdet mellom frivillighet og lønnet profesjonalisering i sport
  • Sportsarrangementer og turisme

Redaktør for temanummeret er Hans Erik Næss. Send inn et sammendrag på 600–800 ord innen 15. desember 2015 til hans.erik.ness@westerdals. no. På bakgrunn av innsendte sammendrag inviteres noen av forfatterne til å sende inn et artikkelutkast med frist 15. mai 2016. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering. Temanummeret vil bli publisert som nummer 1/2017. For mer informasjon om tidsskriftet, se https://sosiologiidag.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.