More
    Home Tags Sosiologi i dag

    Tag: Sosiologi i dag

    Sosiologi i dag inviterer til temanummer om SPORT!

    Med dets store variasjon når det gjelder metoder, teoretiske innfallsvinkler og forskningstemaer, i tillegg til den økende interessen for slike analyser utenfor akademia, er dette med andre ord et felt som bør fremheves også i norsk sosiologi. Sosiologi i dag inviterer derfor til et temanummer om sport.