Slutseminarium vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola | Niklas Hafen, En vandring längs välviljans väg

niklas-hafen

Måndagen den 15 juni 2015 är det slutseminarium för Niklas Hafen, vars avhandling getts titeln En vandring längs välviljans väg? – En explorativ studie som medel inom ramen för internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien. Diskutant är ekonomie dr Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal högskola. Länk till det avhandlingmanus som utgör underlag för seminariet finns till nedan. Vi citerar ur avsnittet ”Syfte och frågeställningar”:

Ambitionen med föreliggande avhandling är att förstå idrottens roll inom ramen för internationellt utvecklingsarbete (Sport for Development and Peace) genom de skandinaviska hjälpinsatserna LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien. Från den ståndpunkten är syftet att kartlägga och analysera motiven bakom insatserna, dels utifrån initiativtagarnas sätt att se, dels utifrån de förståelser av idrott och internationellt utvecklingsarbete som forskningen lyfter fram. Syftet utmynnar således i frågeställningarna: Hur ser initiativtagare, sponsorer och bidragsgivare på den verksamhet som bedrivs? Vilken eller vilka är drivkrafterna? Och vilken betydelse tillskriver vederbörande idrotten (fotbollen) för respektive ändamål? Vad är det egentligen fotbollen avser att utveckla? En avslutande frågeställning rör i sin tur hur parollen Sport for Development and Peace kan förstås i relation till vedertagna utvecklingsteorier.

acrobatreaderLadda ner seminarieunderlaget.

Seminariet äger rum i sal D337 kl 10.15–12.00 måndagen den 15 juni 2015. Alla intresserade är välkomna.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.