More
    Home Tags Slutseminarium

    Tag: slutseminarium

    Slutseminarium vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola | Niklas Hafen, En vandring längs välviljans väg

    Måndagen den 15 juni 2015 är det slutseminarium för Niklas Hafen, vars avhandling getts titeln En vandring längs välviljans väg? – En explorativ studie som medel inom ramen för internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial