Right to Play Report: Om hälsa, barn, genus, funktionshinder, fred, policy- och programutveckling

sport-and-disabilitiesRight To Play är en internationell humanitär organisation som använder idrott och lek som en arena för utveckling av barn och ungdomar i världens mest missgynnade områden. Organisationen bildades den 29 november 2000 i förlängningen av Olympic Aid och leds internationellt av den tidigare skridskoåkaren, norrmannen Johann Olav Koss. Right To Play har projekt i 22 länder i Afrika, Asien och Mellanöstern. Huvudkontoret finns i Kanada och nationella kontor i Norge, Schweiz, Holland, England, Italien, Kanada och USA, med totalt över 100 anställda. På fältet arbetar mer än hundra projektmedarbetare och flera tusen frivilliga. Verksamheten faller inom det övergripande området Sport for Development, med fokus på barns rätt till idrott och lek. Läs mer om Right to Play på organisationens hemsida.

På den här adressen har man lagt ut en serie publikationer som var och en utgör kapitel i en bok, och kan laddas ner kostnadsfritt var för sig. Avsnittet om Sport and Disability har rönt stor uppmärksamhet bland idrottsforskare på senare tid, och kan av allt att döma varmt rekommenderas.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.