Professor i idrottsvetenskap med naturvetenskaplig inriktning till Linnéuniversitetet

sport-medicine-therapy

Anställningsprofil

Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö. En angelägen fråga för institutionen är att utveckla forskningsverksamheten, och behovet av rekrytering av personal med vetenskaplig kompetens är centralt. Det finns både en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig forskningsmiljö och inom båda miljöerna är det särskilt betydelsefullt att rekrytera professorskompetens för att driva den idrottsvetenskapliga utvecklingen. Denna anställningsprofil gäller den naturvetenskapliga forskningsmiljön.

Den idrottsvetenskapliga forskningen med en naturvetenskaplig inriktning behandlar framförallt studier av fysisk aktivitet. Inom miljön studeras och behandlas olika gemensamma frågor, men som relateras till skiftande kontexter som skola, hälso- och sjukvård, idrott och friluftsverksamhet.

Ämnesområde för befattningen

Idrottsvetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Placeringsort tills vidare

Kalmar

Anställningens omfattning

100 %

Arbetsbeskrivning

I anställningen ingår utveckling av den vetenskapliga basen för det idrottsvetenskapliga området med naturvetenskaplig inriktning. Uppdraget har fokus på att:

  • aktivt medverka i uppbyggnaden av ett idrottsvetenskapligt forskningsseminarium med naturvetenskaplig inriktning,
  • bidra till ämnets vetenskapliga produktion samt vara ett stöd för forskare i skrivandet av vetenskapliga artiklar,
  • leda och samordna arbetet med forskningsansökningar inom det naturvetenskapliga och idrottsmedicinska området,
  • delta i utveckling av strategier för hur institutionen ska kunna förstärka forskning inom ämnesområdet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller som krav för en anställning som professor att den som anställs har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer såväl kvalitativt som kvantitativt, detta på en nivå som avsevärt överstiger de som gäller för att utnämnas till docent.

Kraven på den vetenskapliga skickligheten innefattar också krav på visad skicklighet vad gäller planering och ledning av forskning, inom främst idrottsvetenskap med en naturvetenskaplig inriktning. Detta gäller såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare är inblandade, som handledning av forskarstuderande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Detta avseende såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Det krävs även goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är erfarenhet från forskningsverksamhet i en naturvetenskaplig miljö inom idrottsvetenskap.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2016. Du söker genom att gå in på annonsen på lnu.se och klickar på ”ansök

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.