Lärobok om rörelseapparaten

Fredrik Offerlind
Sjukgymnastutbildningen, Lunds universitet Robert S. Behnke
Anatomi för idrotten
Översättning Anette Glad
256 sidor, hft., ill.
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008
ISBN 978-91-85433-52-0


Anatomiböcker finns det gott om. Det var med en viss skepsis som jag tog mig an boken Anatomi för idrotten – vad skulle den tillföra som tidigare anatomiböcker inte har? Jag blev dock positivt överraskad av dess innehåll. På bokens baksida står att utbildningsmaterialet är pedagogiskt, vilket jag förutsätter att alla utbildningsmaterial ska vara. I denna bok utgör fakta grundstommen vilket också tydliggörs på bokens omslag genom att anatomin hänför sig till rörelseapparaten.

Boken indelas i olika delar. Den första berör anatomins grundbegrepp och terminologi för strukturer och rörelser. I de tre följande redogörs för övre- respektive nedre extremiterer och ryggrad/bäcken/bröstkorg. I varje kapitel återfinns de kärl och nerver som försörjer de olika delarna av rörelseapparaten. I slutet av respektive område finns två sammanfattande tabeller. Den ena beskriver leder, vilken ledtyp som är aktuell och vilka ben som ingår i leden. Därefter vilka ligament som engagerar leden och slutligen vilka rörelser leden kan utföra.  I den andra beskrivs de muskler som kan utföra rörelsen i leden med sitt namn, usprung/fäste samt nerv och blodförsörjning. Till varje område hör även instuderingsuppgifter grupperade enligt benämningarna ”förslag på inlärningsuppgifter”, ”flervalsfrågor” och ”lucktest”.

Till boken medföljer en oöversatt CD-rom, således med engelska instruktioner, som gör det möjligt att interaktivt studera det som lästs.

Bokens struktur är enligt min mening det sätt på vilket anatomi måste introduceras och fördjupas. En introduktion som ger studenten möjlighet till överblick och intresse av att gå vidare och fördjupa sig. Inledningen ger läsaren en insikt i varför anatomiska studier är viktiga men också om nödvändigheten av en korrekt terminologi, där det medicinska ordförrådet, som härstammar från såväl grekiska som latin, gör det möjligt att kommunicera universellt. Detta gäller självklart inte bara muntligt utan även skriftligt som exempel genom aertiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Anette Glad, leg sjukgymnast och översättare av Kinetics anatomy (Human Kinetics), har lyckats väl med att översätta terminologin och dessutom anpassa väletablerade svenska namn av olika bendelar och muskler i anslutning till de medicinska termerna. Den enda felaktigheten jag har hittat finns i figur 4.12, som avser att illustrera M brachioradialis. Bilden är dock densamma i den amerikanska utgåvan och illustrerar M. Extensor carpi radialis longus.

Boken lämpar sig mycket väl för anatomistudier på olika nivåer, men den kräver att pedagogen mycket nogsamt vet sitt ämnesinnehåll och också kan sovra bland det material som står till buds. I kombination med fina flashbilder kan undervisningen berikas på ett sätt som nyare undervisning kräver för att göra ämnesinnehållet tillgängligt för studenter eller andra lärandekategorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Fredrik Offerlind 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.