Nordisk konferanse om fysisk aktivitet og funksjonshemming

beitostolenPraksis og forskning – tur/retur

Nordisk konferanse om fysisk aktivitet og funksjonshemming
Beitostølen, 29.- 31. August 2013 på Raddison Blu Resort hotel og Beitostølen helsesportsenter (BHSS).
Konferansen avholdes på skandinavisk/engelsk.

Et møtested for alle i Norden som er engasjert i tilpasset fysisk aktivitet i skole, rehabilitering, idrett eller på andre arenaer. Et forum for styrking av nordisk samarbeid innenfor praksis, utdanning og forskning.

Arrangører:

Norges Idrettshøgskole (NIH) og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Handicapidrættens Videnscenter (Handivid) i Danmark.

Hovedtemaet:

I Norden er det de seneste årene produsert mye forskning på master- og dr-gradsnivå innenfor dette fagfeltet. Vi tar sikte på å formidle denne nye forskningen, og særlig hvilken relevans forskningen har for praksisutøvelse i ulike kontekster.
Vi ønsker også å fokusere direkte på praksisfeltet; i hvilken grad baseres praksis på dokumentert kunnskap og hvordan kan denne være utgangspunkt for mer forskning.

Plenumsesjoner

  • Praksis og forskning- tur/retur; funksjonsnedsettelse i et samfunnsperspektiv. Halvor Melbye Hanisch, (PhD); forsker på ”Disability Studies”
  • Presentasjoner av aktivitetsprogrammer (demonstrasjoner/workshop)
  • Praksis og forskning- tur/retur; eksempler fra BHSS Astrid Nyquist (PhD) og Martin Sæbu (PhD)
  • Pedagogiske og didaktiske refleksjoner og diskusjon Kajsa Jerlinder, Gävle universitet, SV og Tine Soulié, Handivid, DK
  • ”Workshop-fysisk aktivitet; samarbeid i praksis” Gruppe av lærere fra Åsgårdsskolen, Ringsted, DK
  • ”AKTIV UNG”. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.  Presentasjon av en ny nasjonal kompetansetjenste. Invitasjon til diskusjon og innspill til fremtidig rolle. Trond Bliksvær (Cand. Polit.); Leder av tjenesten se www.aktivung.no
  • Toppidrettsutøvere innenfor handicapidretten reflekterer over sine livserfaringer fra skole, fritidsaktivitet (inkludert idrett) og rehabilitering. Konsekvenser for fremtidig praksis og stimulans til forskning og utviklingsarbeid ?

Invitasjon til å melde på workshops eller presentasjoner til konferansen:

Vi inviterer til å melde på workshop eller muntlig presentasjon ved å sende inn et abstract. Abstractet kan være på maksimalt 250 ord. Det må inneholde tittel, navn og arbeidssted, samt en beskrivelse av innholdet. Send abstractet som Wordfil i vedlegg på e-post til: inge.morisbak@bhss.no. Frist for innsending av abstract er 1.mai 2013

Program og informasjon: “Praksis og forskning – tur/retur” (pdf)

Vi ønsker velkommen til nordisk konferanse i 2013!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.