Ekonomikunskap eftersatt i svensk idrott

0
6
Hans Lundberg
ITESM, EGADE Business School, Mexico City
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Växjö


Gil Fried, Steven J. Shapiro & Timothy D. DeSchriver
Sport Finance: Second Edition
379 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2008
ISBN 978-0-7360-6770-6


Sport Finance är en behövlig bok för svensk idrott i bred mening. Inom svenska akademiska utbildningar i sport management börjar så smått insikten om behovet av kvalificerad ekonomisk kompetens inom svensk idrott att få fäste. Men i den breda svenska idrottsliga praktiken råder alltjämt de kliade ryggarnas och goa gubbarnas praktik, nu senast exemplifierat av en purfärsk C-uppsats från programmet för Coaching och Sports Management, Linnéuniversitetet, Växjö:

Christian Dewall och Johan Sträng vid Coaching och Sports Management hade valt området “Rekrytering av sportchefer inom fotboll och ishockey” för sin presentation och C-uppsats. Varför sitter Håkan Mild i IFK Göteborg och Håkan Loob i Färjestad på sina chefsstolar? Finns det strategi bakom eller är de bara namn, frågade sig eleverna. De valde att kartlägga hur rekryteringsprocessen går till och besökte sju elitklubbar, två i elitserien och en i allsvenskan i ishockey samt två i allsvenskan och två i superettan i fotboll. Resultatet av studien var inte oväntad. En av sju sportchefer i klubbarna hade en akademisk utbildning.

– De viktigaste kvalifikationerna för jobbet var ekonomin ansåg fem intervjuade, men ändå hade bara en sportchef ekonomisk utbildning. Det tyder på en dubbelmoral. Klubbledarna ansåg den idrottsliga erfarenheten som tyngst med tanke på att sportchefen ska vara klubbens ansikte utåt, berättade Christian och Johan. Studien fann att det fanns ingen strategi bakom rekryteringsprocessen (Smålandsposten 2011-02-17, Sven Elofsson, Kompetens inte viktigast när sportchefer utses, www.smp.se/sport/kompetens-inte-viktigast-nar-sportchefer-utses(2284733).gm).

Sport Finance är inget mästerverk och ’de gamla vanliga problemen’ med amerikanska textböcker finns här med (t ex snävt amerikanskt perspektiv, begränsad applicerbarhet på andra sammanhang än de amerikanska, mycket fokus på ’Big Four’-idrotterna/ligorna och därmed mindre relevant för de många (de flesta) som brottas med ekonomisk problematik i mindre glamorösa idrottsliga sammanhang). Men boken är robust på det grundläggande planet kring det basala om idrott, finansiering och ekonomi och eftersom svensk idrott i bred mening inte är det (robust) svarar boken upp mot dessa behov på ett vettigt sätt. För den som tycker att min, C-uppsatsens ovan och många andras (se t ex Lundberg, 2009, kapitel 5, för en empirisk genomgång av journalisters kritiska röster i dessa avseenden) kritik av svensk idrotts ekonomiska (in)kompetens verkar överdriven, anta gärna följande enkla utmaning: Medlemmar i svenska idrottsföreningar, testa era sportchefer och andra med huvudansvar för idrottslig ekonomi på begreppen i den fylliga och användbara ordlistan (’Glossary’, sidorna 333-362) över finansiella och ekonomiska termer relaterade till idrottens affärer. Ge dem tre-fem timmar att utan hjälpmedel besvara frågorna och kräv minst 60% rätt. Så ser grundkraven ut för vilken sport management-student som helst på de akademiska utbildningarna, så fixar nuvarande ansvariga inte ens den miniminivån, varför inte göra som man brukar med tränare och spelare när det går knackigt inom den idrottsliga praktiken; sparka dem. Marie Hedberg, programansvarig för Coaching och Sports Management, Linnéuniversitet, Växjö, summerar problematiken väl:

– Med tanke på att klubbarna i dag är att likna vid medelstora företag känns det märkligt att de plockar in kreti och pleti för att sköta verksamheten. Ekonomin blir ju allt viktigare, säger Marie Hedberg, programansvarig (Smålandsposten 2011-02-17, Sven Elofsson, Kompetens inte viktigast när sportchefer utses, www.smp.se/sport/kompetens-inte-viktigast-nar-sportchefer-utses(2284733).gm).

Men boken är robust på det grundläggande planet kring det basala om idrott, finansiering och ekonomi och eftersom svensk idrott i bred mening inte är det (robust) svarar boken upp mot dessa behov på ett vettigt sätt.

Sport Finance är organiserad i sex delar:

Del 1 (kapitel 1-4) handlar om vikten av en genomtänkt policy och strategi för hur den idrottsliga verksamheten långsiktigt ska finansieras. Eftersom ekonomisk planering inte är möjlig utan förståelse för ekonomistyrnings- och redovisningsfrågor, ger den första delen också särskild uppmärksamhet åt dessa frågor. Del I betonar också de olika miljöer som påverkar idrottsekonomin, allt från finansiella marknader till statliga myndigheter som handhar skatter, moms, m.m.

Del II (kapitel 5-7) behandlar de aspekter som krävs för att besvara frågor eller lösa problem relaterade till ekonomisk och finansiell data. Genom att t ex kunna analysera data som ingår i resultat-och balansräkningar lär man sig här grunderna för att analysera organisationens ekonomiska styrkor och svagheter.

Del III (kapitel 8-10) fokuserar på organisationens kapitalstruktur, hur man finna det kapital man behöver för att fungera, om balansen mellan internt och externt kapital, m.m. Diskussionerna inriktas på finansieringsmöjligheter för olika typer av enheter och juridiska former, intressant och läsvärt, men tyvärr mindre relevant för svensk idrott på grund av den förlegade juridik som råder kring ägande av idrottsliga bolag (det vill säga  en hel del av det som diskuteras här är inte möjligt inom svensk idrott på grund av rådande lagar och bestämmelser).

Del IV (kapitel 11-13) behandlar det dagliga handhavandet av idrottsekonomiska frågor. Vilka är de typiska kostnaderna för verksamheten och vilken typ av budgetering är lämplig för olika former av kostnader? Varför är likviditetsbudgeten ofta viktigare än resultatbudgeten? Hur budgeterar man seriella arrangemang vs. budgetering vid event management? Några av många relevanta frågor som här behandlas.

Del V (kapitel 14-15) fokuserar på handhavande av vinst och de många frågor kring skatter, vinstfondering, utdelning och återinvestering i verksamheten som följer på det.

Del VI (kapitel 16-17) fokuserar på olika externa och interna kontrollmekanismer för att säkerställa att verksamheten är framgångsrik och legal samt sätt att avsluta verksamheten på då motsatsen råder (konkurs). Ett läsvärt kapitel för t ex anrika Örgryte IS (Örgryte Fotboll AB) som ju gick i konkurs nyligen.

Boken kostar som ca en femhundring i de svenska internetbokhandlarna, vilket är hyggligt prisvärt för en för svensk idrotts vidkommande välbehövlig bok.

Referenser

 

© Hans Lundberg 2011.

 


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email
Previous articleMedryckande och lättläst
Next articleEn mycket god introduktion till rullstolsidrotten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.