Inbjudan till kompetensutveckling i idrott och hälsa, onsdagen den 9 december 2015

Välkommen till ett seminarium med tema:

Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?

Datum – 9 december, 2015, kl. 13.15 – 16.00
Lokal – E121C, IDV-längan i Orkanen, Nordensköldsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp – Lärare i Idrott och hälsa, skolledare, idrottslärarstudenter samt studenter inom idrott
Kostnad – Seminariet inklusive fika är kostnadsfritt
Anmälan – till Ingegerd.Ericsson@mah.se senast den 2 december.
Information – Lars.Kristen@hh.se

idrott-och-halsa

Skolans ansvar för att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen samt uppmärksamma hälso-och livsstilsfrågor har tydliggjorts i läroplanerna Lgr 11 och Lgy 11. Temat för seminariet fokuserar hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkar i seminariet.

Program

13.00 – Välkomna! – registrering i E121C
13.10 – Information om SNAFA och SPSM
Lars Kristén, SNAFA och Ingrid Mauritsson, rådgivare SPSM
13.20 – Exempel på forskning inom anpassad fysisk aktivitet (AFA),
Lars Kristén, universitetslektor
13.40 – Motorikobservationer och golfträning i gymnasiesärskolan
Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap
14.00 – Idrott och hälsa i gymnasiesärskolan, anpassad undervisning
Malin Bjärum, leg idrottslärare och utvecklingspedagog
14.30 – Film om likvärdig undervisning
Diskussion i smågrupper inkl. fika
Sammanfattning i storgrupp
15.30 – Avslutning och utvärdering

Välkommen till ett arrangemang på Malmö högskola!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.