Inbjudan till antologimedverkan | Sport Management II: Idrottens styrning (Governance). Inbjudan upphör den 1 december 2018

I samband med EASM-konferensen i Malmö i september i år, lanserades den första volymen av tre om sport management i Sverige. På uppdrag av SISU har vi ambitionen att bidra med tre volymer som ska vara användbara såväl för aktiva inom idrotten i bred mening och för studenter vid högskole- och universitets med sport management som fält. Läromedel anpassade för svenska och skandinaviska förhållanden och dess problematik saknas idag.

Den första och publicerade delen är inriktad mot idrottens organisering. Där behandlas till exempel idrottsstödet i en historisk kontext, ideella och kommersialiserade former av barnidrott och dagens hybridorganisationer. Se: https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/sport-management/

Nu siktar vi in oss på del två och uppmanar dig som är intresserad att komma in med egna förslag på bidrag som skulle kunna ingå i denna volym. Volym II har som arbetsnamn ”Idrottens styrning/governance” och är tänkt att behandla olika former av styrning inom och av idrotten, från ekonomiska och politiska aspekter till juridisk, social och etisk styrning. Vi betraktar härvid ”governance” ganska brett och volymen kan därmed komma att innehålla bidrag om allt från föreningsrätt, IdrottsAB, statsbidrag, och finansiering i allmänhet till CSR, integration och dess policy, ”Sport for Development”, miljöproblematik, mänskliga rättigheter och hantering av olika former av diskriminering. Vi är öppna för förslag…

Har du forskning inom det här området? Är du intresserad av att bidra till detta läromedel? Skicka i så fall in ett kort abstrakt eller en idéskiss (max 300 ord) till P-G Fahlström pergoran.fahlstrom@lnu.se senast 1 december. Innan jul återkommer vi med svar om ditt bidrag ryms inom ramen för boken. Senast den 30 april 2019 vill vi i så fall ha ett färdigt manus för att boken ska kunna publiceras under hösten samma år. För information kan nämnas att den tredje volymen kommer att handla om idrottens marknader, konsumtion och kultur, och ska produceras under 2020.

Välkommen med ditt förslag!

Vänligen,

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.