Idrottsskadans psykologi | Svensk idrottspsykologisk förenings årskonferens | 8 okt 2014

sipf-konferens-2014
Klicka på bilden ovan för att få tillgång till stor affisch som pdf-fil, med all information om konferensen.

Finns det psykologiska riskfaktorer för skada? Hur kan vi göra för att förebygga dem i så fall? Kan man påverka rehabiliteringen från en psykologisk synvinkel? Hur kan man veta när en idrottare är klar för att återgå till sin idrott? Dessa och många andra frågor kommer att beröras genom inspirerande föreläsningar, övningar, praktiska råd och givande diskussioner.

Mark B. Andersen, Victoria University, kommer att prata tillämpningen av mindfulness efter idrottsskada (trauma), Andreas Ivarsson föredrar praktiska exempel på skadeförebyggande åtgärder baserat på egen forskning, Arne Edvardsson presenterar praktiska övningar, Urban Johnson talar om psykologiska faktorer som kan påverka rehabiliteringen och Ulrika Tranæus ska prata om psykologiska kriterier för återgång till idrott. Sist men inte minst kommer fotbollspelaren Lisa Ek och berättar sin historia om erfarenheterna från en lång rehabiliteringsperiod.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.