More
  Home Tags Svensk idrottspsykologisk förening

  Tag: Svensk idrottspsykologisk förening

  Call for Participation | Coachen och coaching i centrum – ett OS-år | Svensk Idrottspsykologisk Förening, 11–12 mars 2016, Bosön, Lidingö

  Svensk Idrottspsykologisk Förening, i samarbete med RF och SISU Idrottsutbildarna, inbjuder till konferens och årsmöte på Bosön Lidingö, fredag lördag den 11-12 mars 2016. Den som står idrottaren närmast är oftast coachen. Vi vill med temat på denna konferens sätta coachen och coaching i centrum. Välkomna!

  Idrottsskadans psykologi | Svensk idrottspsykologisk förenings årskonferens | 8 okt 2014

  Finns det psykologiska riskfaktorer för skada? Hur kan vi göra för att förebygga dem i så fall? Kan man påverka rehabiliteringen från en psykologisk synvinkel? Hur kan man veta när en idrottare är klar för att återgå till sin idrott? Dessa och många andra frågor kommer att beröras genom inspirerande föreläsningar, övningar, praktiska råd och givande diskussioner. Mark B. Andersen,...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial