Idrottshistorikernas pris 2014 till Susanna Hedenborg

Pressmeddeland från Jan Lindroth och Karl Örsan, Svenska idrottshistoriska föreningen


 

Susanna Hedenborg 06Svenska idrottshistoriska föreningens årliga utmärkelse, SVIF-priset, för 2014 har tilldelats professor Susanna Hedenborg, Malmö, med motiveringen

”för allsidigt och djupgående studium av hästsportens historiska utveckling i Sverige kombinerat med omfattande internationellt samarbete”

Susanna Hedenborg är docent i ekonomisk historia (Stockholm) och professor i idrottsvetenskap (Malmö). Hon började sin akademiska karriär med ämnen som barndomens historia, demografi, arbetslivshistoria och genushistoria. Det senaste decenniet har hon valt att satsa på idrottshistoria, därvid utvecklande en intensiv aktivitet med inriktning på hästsporten (i första hand ridning). Den har Hedenborg studerat från snart sagt alla upptänkliga synvinklar: sociala, ekonomiska, militära, tävlingsorienterade, genushistoriska osv. Erfarenheterna från tidigare specialområden har berikat idrottsforskningen.

Det främsta verket, Arbetet på stallbacken. Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus-och generationsperspektiv, publicerades 2008. Året innan utgav hon, tillsammans med kollegan Mats Greiff, en bok om trav- och galoppsportens historia i Sverige. Nyligen färdigställdes en tredje med Hedenborg som huvudförfattare i anledning av ett jubileum inom den organiserade ridsporten. Till detta kommer uppsatser/artiklar och ett stort antal recensioner.

Susanna Hedenborg visar hur ett och samma område inom idrottshistorien kan belysa idrottens och samhällets utveckling som helhet. Dessutom har ingen svensk idrottshistoriker på så kort tid etablerat så livliga relationer med internationell forskning. Det har bl a yttrat sig i medverkan i internationella publikationer och studieresor (inklusive Australien). Forskningsresultaten har förmedlats genom informativa artiklar och livlig föredragsverksamhet.

Priset delas ut på SVIF:s årsmöte tisdagen den 13 maj, då pristagaren att hålla ett anförande.


Tidigare mottagare av SVIF-priset:

 • Birger Jönsson, Helsingborg och Olle Halldén, Sollentuna (1997)
 • Inga Löwdin, Uppsala (1998)
 • Stig Axelsson, Södertälje (1999)
 • Jens Lind, Stockholm (2000)
 • Åke Mattisson, Karlskrona (2001)
 • Mats Hellspong, Stockholm (2002)
 • Åke Jönsson (2003)
 • Nils-Olof Zethrin, Stockholm och Amanda Creutzer, Stockholm (2004)
 • Gunnar Persson, Stockholm (2005)
 • Ture Vidlund, Stockholm (2006)
 • Christian Lindstedt, Göteborg (2007)
 • Kjell Fredriksson, Karlstad/Björn Persson, Stockholm (2008)
 • Ove Karlsson, Stockholm (2009)
 • Kjell E. Eriksson (2010)
 • Håkan Sandblad (2011)
 • Torbjörn Andersson (2012)
 • Bill Sund (2013)
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.