Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling

uk-flagIn English

Claus Holm & Jens Christian Nielsen
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet


Børne- og ungdomsidrætten er i dag på samme måde som førskole-institutioner ved at blive en del af en stadig mere dominerende udviklingskultur, der sætter udvikling og udnyttelse af børns læringskapacitet i centrum. Både bredde- og eliteidrætten har i Danmark traditionelt haft et afventende pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og nyere dansk udviklingspsykologisk forskning kritiserer artiklen idéen om en effektiv udnyttelse af børns læringskapacitet. Ikke til fordel for blot at beskytte børn mod at udnytte deres læringskapacitet, men for at udvikle og udnytte den på klog vis. Her kommer Rousseaus indsigter ind i billedet. Rousseau fortæller os i romanen Emile, eller Om opdragelsen fra 1762, at den vigtigste og den nyttigste regel for børneopdragelse går ud på følgende: ikke at vinde tid, men at spilde tid. Og at følge denne regel – hævder forfatterne til denne artikel – er formentlig stadig den bedste måde at udvikle og udnytte et barns læringskapacitet på, hvad enten vi taler om et barn i førskolen eller i fodboldklubben.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


CLAUS HOLM (f. 1966) er cand. mag. i statskundskab og filosofi og ph.d. i pædagogisk sociologi. Han er ansat som universitetslektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Hans forskningsfelt er uddannelsessociologi med særligt henblik på forskningsformidling og videnspolitik. Han har blandt andet skrevet artikler om vejledningsstrategier i forhold til krav om talentudvikling af elever i folkeskolen og om spørgsmålet om pædagogiske interventioner i forhold til udsatte børns resiliens og anti-fragilitet.

JENS CHRISTIAN NIELSEN (f. 1971) er cand.mag. i pædagogik og historie og ph.d. i ungdomsforskning. Han er ansat som universitetslektor i ungdomsforskning på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Han har gennem en årrække forsket i unge og ungdomslivet med fokus på trivsel og mistrivsel, transition og identitetsprocesser og læring og kompetenceudvikling. Aktuelt leder han forskningsprojektet ”Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole”, der beskæftiger sig med talentudvikling.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.