Solid, brugbar og ambitiøs grundbog om sportsverdens mange dele og hvordan vi håndterer dem


Allan Bennich Grønkjær
Norges idretsshøgskole


Kenneth Cortsen, Michael Hehr & Renate Nielsen
Sportsmanagement: Ledelse og kommercialisering i sportsbranchen
575 sidor, hft
København: Hans Reitzels Forlag 2021
ISBN 978-87-02-31923-1

Bogen Sportsmanagement. Ledelse og kommercialisering i sportsbranchen af forfatterne Kenneth Cortsen, Michael Hehr og Renate Nielsen udkom i august 2021. Forlaget skriver om bogen, at det en grundbog for blandt andet studerende. Med sine 575 sider er det en meget ambitiøs bog. Forfatterne ønsker med bogen at udvide værktøjskassen til de personer, der studerer, interesserer sig for eller arbejder i sportens verden. Initiativet er den første af sin slags på dansk.

Forfatterne kommer med solidt kendskab til feltet. Kenneth Cortsen er ph.d. fra Aarhus Universitet og forsker på sportsbranding, sportsøkonomi og sportsledelse. Han er lektor på professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement på University College Northern Denmark (UCN). Desuden er han elitetræner i fodbold. Michael Hehr, cand.mag.comm., er kommunikationsmedarbejder i Spillerforeningen. Renate Nielsen er ph.d. fra Aarhus Universitet, og hun forsker på strategiske processer og organisatorisk identitet. Hun er ekstern lektor på Aalborg Universitet.

Bogens opbygning er overordnet en introduktion til sportsbranchen. Der er specielt fokus på emnerne sportsmarketing, sportsmanagement og sportsøkonomi. Hvert emne er delt op i flere interessante diskussioner, som er understøttet af bidrag fra forskningen og eksempler fra sportens verden. Hensigten er at tydeliggøre og oplyse om, at sportens placering i samfundet har ændret sig – og gør det fortsat med stor fart. Nogle steder sker der hurtigere, end de traditionelle strukturer og modeller i idrættens verden kan følge med. Således skriver forfatterne i introduktionen (s. 13): ’Branchens fokus er fortsat på klassiske områder som ledelse og branding, men markedets foranderlige mekanismer har også den effekt, at nye discipliner kræver sportsorganisationernes opmærksomhed. Det er innovationsledelse, krisekommunikation og sociale medier eksempler på’.

Det er tydeligt, at bogen har form som en grundbog. Hver hoveddel er på cirka 150-180 sider. Det virker af meget, men ved gennemlæsning ser man, at hoveddelene sportsmarketing, sportsmanagement og sportsøkonomi indeholder mange underemner. De hænger på sin vis sammen rent tematisk, og forfatterne klarer også at få dem til at hænge sammen indholdsmæssigt. Eksempelvis handler del II i bogen overordnet om emnet sportsmanagement. På 182 sider bliver læseren præsenteret for ikke mindre end 32 underemner. Forfatterne forklarer om ledelse i forskellige former. Dernæst hvordan ledelse hænger sammen med organisationskultur, og herefter handler det om motivation og sportsledelse. Vi kommer så til talent management, rekruttering og fastholdelse.

Det er formentlig ikke alle emner, som har samme relevans for alle. Det er samtidig bogens styrke. Den kan læses fra ende til anden, men de fleste vil formentlig bruge bogen som et slags opslagsværk.

Afslutningsvis dækker forfatterne venue management, leading innovation og ledelse af frivillige. Hvert underemne bliver præsenteret og diskuteret via udvalgte forskningsresultater og teorier. Når hvert underemner har forholdsvis få sider til rådighed kan forfatterne ikke afdække alle nuancer af for eksempel talent management, men de klarer alligevel at vise, at det, vi ved, om området ikke er entydigt. Vi må derfor have nuancerne med i vores tilgang til dette – og andre emner. Den del medvirker bogen til at styrke.

Bogen indeholder en lang række cases. De er skrevet af forskere eller personer med professionel baggrund i det felt, de skriver om. Casene er med til at koble det faglige og teoretiske perspektiv, som er bogens grundsubstans, til det mere praktiske felt. Det fungerer rigtig godt. Eksempelvis skriver Morten Nørgaard, lektor ved Professionshøjskolen UCN, glimrende om totaloplevelsen for tilskuere til idrætsarrangementer. Casen viser, hvordan denne bog rammer et fint niveau mellem refleksion på viden fra forskningen og eksempler, som læseren nemt kan relatere sig til. Men andre ord; der er noget, som læseren kan tage med sig og – måske – dykke mere ned i andetsteds.

Mads Davidsen, fodboldtræner, sportsdirektør i Al Jazira Sports Club og medforfatter til bogen Hvor svært kan det være (2020), bidrager med en case om motivationsledelse. Også her får læseren et kort, velformidlet blik ind i et emne, som kan have relevans for mange, der ønsker at vide mere om, hvordan motivation af for eksempel atleter kan ske. Daniel A. Racher, professor, University of San Fransisco viser med et par cases indenfor sportsøkonomi med udgangspunkt i amerikansk, professional sport, hvor komplekst moderne sport er sat sammen. I de to cases er det virkelig interessante elementer at tage med sig, hvis man som læser ønsker en indføring i for eksempel værdiansættelse af professionelle sportsklubber.

 

Bogen har desuden en hjemmeside tilknyttet, som man får adgang til via QR-koder. Ved at scanne disse får læseren adgang til en dedikeret del af Hans Reitzels Forlags hjemmeside, hvor der findes endnu flere tekster med caseeksempler.

De tre nævnte cases er blot nogen af mange i bogen. De illustrerer den spændvidde, som bogen har. Den bærer naturligvis præg af at være skrevet af danskere og på dansk, så hovedvægten er på sportens verden i en dansk kontekst. Samtidig indeholder bogen så mange elementer, som giver den en styrke til forståelse og analyse af idrætten i andre kontekster også.

Det er formentlig ikke alle emner, som har samme relevans for alle. Det er samtidig bogens styrke. Den kan læses fra ende til anden, men de fleste vil formentlig bruge bogen som et slags opslagsværk. Via indholdsfortegnelsen kan læseren enkelt finde vej i kapitlerne, og da bogen ligesom hver case har oversigt over referencer, er det enkelt at finde frem til videre læsning. Undervejs benytter forfatterne sig også af fodnoter med henvisninger til bøger og hjemmesider, hvor læseren også kan finde mere information.

Sproget i bogen bærer tydeligt præg af at være skrevet af akademikere, og stilen er akademisk. Løbende henvises der til forskningslitteratur. Sammen med brugen af fodnoter fungerer det med tanke på målgruppen. For mange på for eksempel bachelorniveau vil en bog som denne være en af de første akademiske bøger, de møder. Som dette fungerer den også som en god introduktion til det at læse akademiske tekster. Her kunne jeg dog ønske mig, at forfatterne have lavet en slags læsevejledning, som tog læseren i hånden og forklarede, hvordan bogens referencesystem og noter kan bruges aktivt.

Den kritiske læser vil kunne finde sådanne skønhedsfejl eller kunne ønske sig mere – som med næsten alle bøger. Jeg vil i stedet sende mine stærkeste anbefalinger af bogen. Den er skrevet som en grundbog, og som det produkt fungerer bogen rigtig godt. Herfra skal der lyde en anerkendende applaus for initiativet. Bogen bør være pensum på alle uddannelser, der har med idræt at gøre. Ikke bare i Danmark men for alle som kan læse et nordisk sprog.

Sluttelig er det værd at nævne, at bogen lægger sig indenfor et felt, som ikke er stort, men som er i vækst. Der findes lignende anbefalelsesværdige bøger på norsk og svensk.

  • Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (red), Sport Management: Del 1. Idrottens organisationer i en svensk kontext (2018). Den er omtalt her: https://idrottsforum.org/bensor_backstrometal191003/
  • Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (red), Sport management: Del 2. Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott (2019)
  • Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (red), Sport management: Del 3. Idrottens marknader och konsumtionskultur (2020)
  • D.V. Hanstad, Organisasjon og lederskap i idretten (2019)

Derudover er disse bøger på engelsk også indenfor samme genre

  • J. Burton, G. M. Kane, J.F. Borland, Sport Leadership in the 21st Century (2019)
  • Chelladurai, Managing organizations for sport and physical activity (2017)
  • Hoye, A. C.T. Smith, M. Nicholson, B. Stewart, Sport Management. Principles and Applications (2018

Copyright © Allan Bennich Grønkjær 2022

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.