Läsvärt om idrottsjuridik i olika länder

Jyri Backman
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Michele Colucci & Karen L. Jones (red) International and Comparative Sports Justice 691 sidor, hft. Rome: Sports Law and Policy Centre 2013 (European Sports Law and Policy Bulletin 1/2013 (ISSN 2039-0416)) ISBN 978-88-905114-7-9
Michele Colucci & Karen L. Jones (red)
International and Comparative Sports Justice
691 sidor, hft.
Rome: Sports Law and Policy Centre 2013 (European Sports Law and Policy Bulletin 1/2013 (ISSN 2039-0416))
ISBN 978-88-905114-7-9

Antologin International and Comparative Sports Justice med Michele Colucci och Karen L. Jones som redaktörer ger vid en första anblick ett tungnavigerat intryck. Detta då volymen är omfattande med sina 691 sidor och med artikelbidrag som spänner över flera kontinenter och rättsområden som blir aktuella för och inom olika sporter. Antologin består av hela 31 artiklar vid sidan av introduktionen. Hur ska då mitt intryck sammanfattas? Den första slutsatsen är att antologin, tack vare sitt omfång, spänner över ett flertal intressanta rättsområden och sporter som emellanåt ger spännande läsning. Den andra slutsatsen är att boken kräver såväl tid som eftertanke av sin läsare. Med detta vill jag säga att International and Comparative Sports Justice inte är en bok som läsaren kan räkna med att ta sig igenom som sammanhängande läsning. Bokens uppbyggnad kräver tid för reflektion.

Det finns flera spännande infallsvinklar, och artiklarna spänner från Massiomo Coccias ”International Sports Justice: The Court of Arbitration For Sport”, till idrottsjuridik på nationell nivå i flera länder såsom exempelvis Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, England, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Holland, Italien, Japan, Kenya, Kroatien, Ryssland, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Quatar och USA. Till detta kommer redaktörernas komparativa slutanalys i ’Sports Justice: “Faster, Higher, Stronger” but above all Fair and Efficient’. Läsaren får således en insikt i flera världsdelar och spännande idrottsjuridiska spörsmål, vilket är en stor förtjänst med boken. En av bokens fördelar är att den ger läsaren en orientering i inte enbart europeisk fotboll och amerikanska förhållanden inom major leagues, utan också tar upp volleyboll, handboll, rugby, motorsport m.m. Dessa två aspekter är det som jag som recensent speciellt uppskattade, och som enligt min mening lyfter verket.

Samtidigt går det inte att komma från europeisk fotboll och dess relation till rättsvetenskapen då idrottsjuridik i länder som Danmark, England och Tyskland behandlas i antologin. Även om det finns flera intressanta artiklar att referera ska jag i det följande lyfta fram tre som förtjänar extra uppmärksamhet.

Den första är Massiomo Coccias ”International Sports Justice: The Court of Arbitration For Sport” som ger läsaren en historisk bild av CAS framväxt och betydelse. Artikeln ger en bas för förståelsen för hur komplex idrottsjuridiken i realiteten är, och inbjuder läsaren till att. fördjupa insikten och förståelsen för CAS roll i den globala idrotten än mer. I det sammanhanget kan Lex Sportiva: What is Sports Law? med Robert C.R. Siekmann och Janwillem Soek som redaktörer rekommenderas. Den är utgiven i Asser International Sports Law Series.

Den andra artikeln som jag fäste särskilt intresse för behandlar vårt nordiska grannland Danmark och vidgar kunskapen i ett nordiskt perspektiv. Artikeln om ”Sports justice in Denmark” är skriven av professor Jens Evald, och som vanligt sätter han kniviga (danska) juridiska problemområden på pränt på ett begripligt sätt. Evald har också genom åren bidragit med flera artiklar i den sedan år 1996 årligen utkommande svenska idrottsjuridiska artikelsamlingen.

Den tredje artikeln som jag vill lyfta fram är Jan Sienickis ”Sports justice in Germany” då denna öppnar ögon för idrottsjuridiken i det idrottsligt och idrottsjuridiskt intressanta Tyskland, som enligt min mening fått den uppmärksamhet den förtjänar i Sverige; det finns en tradition i det här landet att vända blicken mot de brittiska öarna likt lördagstraditionen Tipsextra, och inte mot Tyskland och sändningarna från Bundesliga, trots att vi i Norden har mycket gemensamt med Tyskland.

Det finns med andra ord flera artiklar som inte gör läsaren besviken. Men vad kan då upplevas som en brist med International and Comparative Sports Justice? En aspekt som jag emellanåt upplevde som störig är att boken blev spretig eftersom den behandlar många länder och sporter. När jag väl läst en artikel om idrottsjuridiken i ett land väcktes i regel min nyfikenhet än mera på de specifika förhållandena i respektive land. Men här tog det slut. Någon direkt vidarekoppling kunde inte alltid göras, även om EU-rätten är aktuell i flera artiklar.

Detta upplevde jag som ett störningsmoment och något som gör att antologin kan upplevas som svårnavigerad. Samtidigt går det inte bortse från att omfånget skulle expandera rejält om de ovannämnda synpunkterna skulle vävas in effektivt, och denna version är redan tillräckligt omfattande för att bli hanterbar på ett effektivt sätt. Här har redaktörerna tvingats att värdera såväl innehåll som omfång.

Mitt slutomdöme av International and Comparative Sports Justice är att boken med fördel kan läsas som en bred, översiktlig och möjligen lite ytlig jämförande studie global idrottsjuridik. Den som söker information om djupare analys av enskilda idrotter eller länder kan med fördel ta avstamp i den här volymen.

Copyright © Jyri Backman 2015


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.