Forskarprofil | Inger Eliasson, Umeå universitet

inger-eliasson


Befattning

 • Ph.D/ senior lecturer
  FD., universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrott, särskilt barn- och ungdomsidrott

Adress

 • Umeå University, Department of Education
  Umeå universitet, pedagogiska institutionen
  SE-901 87 Umeå, Sweden
  Phone / Telefon +46 (0)90-786 7912
 • E-mail
 • Homepage / Hemsida

Forskningsinriktning

 • Barn- och ungdomsidrott i föreningsliv och skola, idrotten och barnrättsperspektivet, idrottens lärande, fostran och socialisation, genus- och generation inom idrott, idrottens ledarskap och idrottsutveckling, ungdomsidrottens talangutveckling och dess prestationssystem samt specialidrott i skolan

Pågående projekt

 • Barnkonventionen i svensk barn- och ungdomsidrott ur barnens och ledarnas perspektiv

Nyligen avslutade projekt

 • Barns perspektiv på barnperspektivet.
 • Öppna dörrarna för mera. Idrottsprofilerad utbildning i grundskolan

Publikationer i urval

 • Eliasson, I. (2013). Children’s views on Sport and Human Rights in Sweden.  Paper presented at 10th EASS Conference Cordoba, 2013, Spain.
 • Eliasson, Inger, Magnus Ferry & Eva Olofsson. (2012). Dörrarna öppnade för mera. En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan. Umeå universitet. (Rapport till Riksidrottsförbundet).
 • Eliasson, Inger (2011). ’Gendered socialization among girls and boys in children’s football teams in Sweden’. Soccer and Society, Vol. 12 No. 6, 820–833.
 • Eliasson, Inger (2011). Barns perspektiv på barnrättsperspektivet i För barnets bästa. En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Editerad av Johan, R Norberg & Johan Pihlblad, 111-126.
 • Karp, Staffan, Inger Eliasson, Josef Fahlén, Kent Löfgren & Kim Wickman (2011). Specialidrottsförbunden och Idrottslyftet. Extern utvärdering av Budo & Kampsportförbundet, Gymnastikförbundet, Handikappidrottsförbundet, Innebandyförbundet och Skidförbundet. Umeå universitet. (Rapport till Riksidrottsförbundet).
 • Eliasson, Inger (2009). I skilda idrottsvärldar. Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Doktorsavhandling i pedagogik, Umeå universitet.

Uppdaterad 2013-11-11

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.