Forskarprofil | Erik Backman, Högskolan Dalarna


erik-backmanBefattning

 • FD, högskolelektor i idrotts- och hälsovetenskap

Adress

 • Högskolan Dalarna, 791 88 Falun
 • Telefon: 023-77 80 00

Forskningsinriktning

 • Utbildningssociologiska perspektiv på friluftsliv, skolämnet idrott och hälsa och idrottslärarutbildning

Pågående projekt

 • Encounters with nature, outdoor recreation and physical exercise. An investigation of tastes and habits regarding practice of outdoor recreation and physical exercise.

Publikationer i urval

 • Backman, E. (2011). What controls teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic discourse in Swedish PE, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 11(1) pp. 51-65.
 • Backman, E. (2011). Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish PE? An analysis of codes in Swedish PE curricula, Journal of Curriculum Studies.43(2) pp. 269-268.
 • Backman, E. (2009). To acquire a taste for friluftsliv – a part of becoming a PE teacher? Swedish Physical Education Teacher Educators’ thoughts about their Students’ Preferences for Friluftsliv, Moving Bodies, 7(1), pp. 9-26.
 • Backman, E. (2008). What is Valued in Friluftsliv within PE Teacher Education? Swedish PE Teacher Educators’ thoughts about Friluftsliv analysed through the Perspective of Pierre Bourdieu, Sport, Education and Society, 13(1), pp. 61-76.
 • Backman, E. (2010). Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives. Doktorsavhandling, Stockholms universitet.
 • Backman, E. (2007). Teaching and learning friluftsliv in Physical Education Teacher Education. Licentiatsuppsats. Lärarhögskolan, Stockholm.
 • Backman, E. (2008) Friluftsliv inom idrott och hälsa-ett bidrag till mer integrering i skolan?, Svensk Idrottsforskning, nr. 4.
 • Backman, E (2004). Utövar ungdomar friluftsliv? Svensk Idrottsforskning, nr 4.
 • Sandell, K., Arnegård, J. & Backman, E. (red) (2011). Friluftssport och äventyrsidrott – utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld. Studentlitteratur: Lund.
 • Backman, E. (2005) Friluftslivets praktik, i H. Larsson & K. Redelius (red) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström, pp. 183-201. HLS Förlag, Stockholm.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-02-16

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.