Forskarprofil | Annika Ahlberg, Malmö högskola


Befattning

  • Lärare i idrott och hälsa, licentiand inom Forskarskola idrott och hälsas didaktik, FIHD

Adress


Forskningsinriktning

  • Ämnet idrott och hälsa. Idrottspedagogik

Pågående projekt

  • Aktionsforskning om hälsa i årskurs 9

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2012-12-20

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.