Friluftsliv og overgangsrite: På stien mot gutters dannelse

0
57
🇬🇧 In English

Teodor Evjan & Truls Piiksi Røraas
Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier, Norges Idrettshøgskole
Författarkontakt <teodorrevjan@gmail.com; trulspiiksi@icloud.com>


Gjennom underprestering i skole, dårlig selvfølelse, rus-, angst-, og selvmordsstatistikk trer en negativ moderne trend innen mannlig, mental folkehelse stadig lenger frem i lyset. Denne artikkelen legger innledningsvis frem bakgrunnen for fokusområdet, natur som arena for positiv personendring, tverrfaglig naturterapi og Van Genneps overgangsriter (1960, Rites of Passage (ROP)) som programmodell med separasjon-, mellom- og reinkorporeningsfase. Inspirert av den mannehelserelaterte tematikkens knapphet i vårt fagfelt har artikkelen som mål å forsvare hvorfor et friluftsprogram basert på overgangsriter bør vies mer oppmerksomhet. Dette gjøres ved å diskutere hva en veileder må ta hensyn til for å benytte seg av en ROP-modell innen forebyggende kognitiv naturterapi i ungdomsårene. Med et fenomenologisk perspektiv tar artikkelen utgangspunkt i sju faglig anerkjente artikler, og finner øvrig støtte i litteratur fra 90-tallet frem til i dag. Det trekkes også inn teorier som Antonovskys salutogonese, Vygotskys sosiokulturelle læring og Beames og Browns adventurous learning. Artikkelen konkluderer med at modellen kan bygge motstandsdyktighet og karakterendring hos deltakerne ved sin struktur, anlegg for mestring, varighet, veiledning og natur som gjennomføringsarena. Gjennom handlingsanvisninger bemerkes i tillegg viktigheten av korrekte kulturelle tilpasninger, hvem som bestemmer overgangens definerende momenter (les; riter) og mest av alt oppmerksomhet til reinkorporeringsfasen. Artikkelen belyser flere nødvendige forutsetninger, mulige fallgruver og begrensende samfunnsrelaterte faktorer. Om disse omgås kan det være deltakernes veiledede personendringer vedvarer. Avslutningsvis ønsker artikkelen å inspirere til videreutvikling av programmet og bemerker at det er sårt nødvendig å vie mer oppmerksomhet og forskning til området.


Hämta ned artikeln om passageriter här!


TEODOR EVJAN er masterstudent i Idrett og Samfunnsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole. Etter å ha fullført en bachelorgrad i friluftslivsfag, har han utviklet en interesse for det organiserte friluftslivets innvirkning på moderne menns psykiske helse. Teodor sitt forskningsfokus ligger i menneske-naturrelasjonen. Herunder gutters danning, hva som fostrer naturvennlig handlingsvilje og hvordan maskuliniteter påvirker idretts- og friluftslivsfaglig utvikling. Han jobber som tilretteleggende aktivitetsleder for Fossen Friluft og som naturveileder i Oslofjordens friluftsråd

TRULS PIIKSI RØRAAS er PPU-student (praktisk-pedagogisk utdanning), etter å ha fullført en bachelor i friluftsliv. Han har en stor interesse for barns utvikling, og er spesielt opptatt skolens læringssvikt i møte med all type unge. De senere årene har utviklet en større interesse for menns psykiske helse, og hvordan bruke friluftsliv i møte med en rekke ulike problemer. Han jobber som konsulent med barn og unge på en spesialskole stasjonert på en gård i Hønefoss, og i privat barnevern. Ved siden av dette guider han turer for Norrøna Hvitserk i Norge og utland.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.