Manganhyllning

Annika Eliasson
Annika Eliasson Academic E-learning 



Boria Majumdar & Fan Hong (red)
Modern Sport: The Global Obsession: Politics, Religion, Class, Gender. Essays in Honor of J.A. Mangan
281 sidor, inb.
Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Sport in the Global Society)
ISBN 978-0-415-39054-5


I november 2005 recenserades ‘Serious Sport’: J. A. Mangan’s Contribution to the History of Sport här på idrottsforum.org. Den här antologin är ute i samma ärende, nämligen att hylla James Anthony ”Tony” Mangan som pionjär inom idrottshistoria och då särskilt idrottens globalisering. I min forskning har jag själv haft mycket nytta av åtminstone två antologier som Mangan varit redaktör för, så jag kan bara stämma in i de lovord som han får av var och en av de tidigare doktorander och kolleger som bidragit till denna bok. Innehållsmässigt behandlar många av bidragen idrott i Indien, men även Kina, Afrika, Nordamerika och det brittiska samväldet ägnas flera bidrag. För oss skandinaver är Henrik Meinanders (som också redigerat en antologi om idrott i Norden tillsammans med Mangan) jämförelse av idrottsämnets betydelse och utveckling i Sverige, Finland, Danmark och Norge mellan 1860 och 1930 givetvis extra intressant.

De flesta av bidragen är intressanta, ofta välskrivna och lätta att läsa.

I en antologi är det naturligt att kvaliteten på bidragen skiftar en del. De flesta av bidragen är intressanta, ofta välskrivna och lätta att läsa (av någon anledning särskilt de kvinnliga författarnas texter, tycker jag) och vittnar om spåren av Mangans egna verk i författarnas arbeten. Ett par saker stör mig dock. En är att en del av texterna skulle mått bra av ytterligare någon vända hos en redaktör för att göra dem mer läsvänliga – Mangan själv kunde vara ett föredöme därvidlag. De texter jag läst av honom är svåra att lägga ifrån sig halvlästa! Ytterligare ett skönhetsfel är den bristfälliga korrekturläsningen i några bidrag, något som riskerar missförstånd hos läsaren. Jag har också svårt att förstå vad en text som handlar om skolsystemets utveckling i Gibraltar utan att med ett ord nämna något specifikt om idrott, har i en antologi med titeln ”Modern Sport” att göra. Med dessa reservationer vill jag ändå instämma i författarnas förhoppning om att Mangans strävan efter att nya generationer över hela världen ska utforska idrotten – inte minst dess historia – kommer att förverkligas. Att döma av bidragen till den här antologin står en ny generation idrottsforskare över hela världen beredda att ta över där Mangan slutade. Det kommer att bli mycket intressant att se vad de åstadkommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Annika Eliasson 2009.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.