Disputation | Vilje til inklusjon – studier av innovasjon for sosial inkludering i idrett av Anne Tjønndal , Nord universitet | Auditorium Elsa Laula Renberg, Bodø, den 25 juni 2018

Det är med största nöje vi informerar om Anne Tjønndals förestånde disputation. Anne har varit en synnerligen flitig medarbetare på idrottsforum.org alltsedan hennes första recension publicerades i mars 2015. Vi har ockå i någon mening bidragit till avhandlingen genom att en av de ingående artiklarna publicerats i vår peer review-tidskrift Scandinavian Sport Studies Forum. Vi önskar Anne lycka till på måndag!

Som brukligt är i Norge inleds disputationsakten med att doktoranden håller en provföreläsning. Rubriken på Anne Tjønndals föreläsning är Sosial innovasjon og inklusjon i og utenfor organisert idrett – likheter, forskjeller, utfordringer. Tidpinkten för psrivföreläsningen är 10:15–11:15. Själva disputationen äger rum 12:15–15:30.

I bedömningskommittén sitter

    • Professor Nils Asle Bergsgard, Høgskolen i Sørøst-Norge (førsteopponent)
    • Seniorprofessor Tomas Peterson, Malmö Universitet (andreopponent)
    • Førsteamanuensis Anne Wally Falch Ryan, Nord universitet (koordinator)

Anne har handletts av professor Asbjørn Røiseland, Nord universitet, och biträdande handledare har varit professor Jorid Hovden, NTNU.

Hela disputationsakten är öppen för en intresserad allmänhet. Avhandlingne är tillgänglig för granskaning genom kontakt med Marianne Haugane Andersen, e-post marianne.h.andersen@nord.no; tel. (047) 75 51 76 78.

Avhandlingen i sammandrag

Tema for avhandlingen er innovasjon med henblikk på å styrke sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet. Avhandlingen har to overordnede problemstillinger:

(1) Hvordan kan intenderte endringer, enten i form av nye arbeidsmåter, ny organisering eller nye idretter bidra til økt sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet?

Og (2) På hvilken måte og med hvilken effekt, arbeides det med fornyelse og endring for å bedre folkehelsen gjennom politikk og tiltak rettet mot økt sosial inklusjon innen feltet fysisk aktivitet og idrett?
Studien har et multippelt casestudiedesign og består av 4 case. Case 1 handler om inklusjon i toppidrett, case 2 om inklusjon i breddeidrett, case 3 om inkludering gjennom samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i utviklingen av aktivitetstilbud, og case 4 om inkludering gjennom nye idrettsaktiviteter. Hvert case utgjør en artikkel i avhandlingen. Første artikkel, «‘I don’t think they realise how good we are’: Innovation, inclusion and exclusion in women’s Olympic boxing», undersøker inkluderingen av kvinneboksing i de Olympiske Leker. Studien undersøker hvordan denne idrettspolitiske prosessen involverer både inkluderings- og ekskluderingspraksiser i toppidrett. Artikkel to, «Innovation for Social Inclusion in Sport», følger en lokal skateboardklubb og deres initiativer for å øke andelen kvinnelige medlemmer. Tredje artikkel, «Folkehelse gjennom samarbeidsdrevet innovasjon? Sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet», utforsker samarbeid mellom kommuner og frivillige idrettslag i utviklingen av aktivitetstilbud. Artikkel IV, «Idrett, innovasjon og sosial inkludering: fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge» drøfter hvordan og på hvilke måter fremvekst av nye idrettsaktiviteter kan fremme sosial inkludering i aktivitet.

Gjennom studiene og tilhørende kappen er målet at avhandlingen skal bidra med ny forskningsbasert kunnskap om idrett og innovasjon, særlig relatert til hvordan innovasjon kan bidra til inkludering og utjevning av sosiale forskjeller.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.