More
  Home Tags Nord Universitet

  Tag: Nord Universitet

  Call for Participation | Sport and Society: Power, Inequality and Technology | PhD Course, 7,5 ECTS, September 17–20, 2019, Nord University, Bodø, Norway

  The aim of this PhD course is to provide PhD students with more in-depth knowledge about three central aspects within social scientific inquiry into sport today: power, inequality and technology (e.g. how technology enables the development of new sports, understanding the link between power relations and social inequality in sport, and considering the role of new technology in how we understand and analyze sport).

  Disputation | Vilje til inklusjon – studier av innovasjon for sosial inkludering i idrett av Anne Tjønndal , Nord universitet | Auditorium Elsa Laula Renberg, Bodø, den 25 juni...

  Studien har et multippelt casestudiedesign og består av 4 case. Case 1 handler om inklusjon i toppidrett, case 2 om inklusjon i breddeidrett, case 3 om inkludering gjennom samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i utviklingen av aktivitetstilbud, og case 4 om inkludering gjennom nye idrettsaktiviteter. Hvert case utgjør en artikkel i avhandlingen.

  Forskarprofil | Anne Tjønndal, Nord Universitet

  Befattning Ph.D., Associate Professor Adress Nord Universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap, Postboks 1490, N- 8049 Bodø E-mail Forskningsinriktning Idrett, folkehelse, innovasjon og sosial ulikhet Idrett og kjønn Boksing og kampsport Pågående projekt Treners ledelse og betydninger av kjønn: et utøverperspektiv (2014-2016). Innovasjon for sosial inkludering i idrett: en studie av skateboard og kjønn (2015 – 2018). Innovasjon, sosial inkludering, fysisk aktivitet og folkehelse i kommuner (2015...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial