Påminnelse! Dags att nominera till WVWS’ uppsatstävling: It’s a (Wo)man’s World. Två veckor kvar

wvwsSå var det åter dags att nominera till World Village of Women Sports uppsatstävling.

För fjärde året i rad uppmanar World Village of Women Sports dig som är examinator eller handledare att nominera Skandinaviens bästa examensarbete/c-uppsats inom områdena ”idrott och kvinnor” eller ”idrott och genus” till World Village of Women Sports uppsatstävling!

Examensarbetet/uppsatsen ska vara examinerad i Sverige, Danmark eller Norge under läsåret 2012/2013 och vara ett examensarbete, c-uppsats eller uppsats på avancerad nivå. Den kan vara skriven av en eller flera författare, på svenska eller engelska.

Två priser kommer att delas ut, ett inom det humanistiska samhällsvetenskapliga området och ett inom det naturvetenskapliga och medicinska området. Prissumman är på respektive 10 000 kr.

Vinnarna kommer att utses av World Village of Women Sports advisory board och tillkännages senast 30 november.

Nomineringen och uppsatsen ska skickas info@womensportvillage.com senast 30 september.

Läs om 2012 års vinnare här

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.