Sverige – padelns andra hem: Essä söker nya perspektiv om idrottspandemin som tagit Europa med storm – men hur länge varar den?

🇬🇧 In English


Johan Carlsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet


En padelfeber håller fortfarande stora delar av Europa i ett stadigt grepp – inte minst Sverige som sannolikt är det land i världen efter Spanien som har flest banor per capita.

Johan Carlsson, doktorand i idrottsvetenskap på Malmö universitet, funderar på vilka perspektiv för sportens tillväxt som dominerat och vilka som saknas, såväl akademiskt som medialt. Varför har just Sverige omfamnat padelsporten så starkt? För att svara på denna fråga behöver padel förstås som ett historiskt och kulturellt fenomen – bland annat i jämförelse med dess storebror tennis.

Syftet med texten är genomlysa befintlig kunskap och diskurser och fördjupa diskussionerna om fenomenet padel, bland annat genom att utveckla nya frågeställningar. Texten har tre avdelningar: 1) Padelns historia i världen och Sverige, 2) Psykologiska och sociologiska perspektiv och 3) Varför Sverige är ledande i den andra vågen av padel som skett de senaste fem-tio åren. Ett samspel mellan ett framsynt svenskt entreprenörskap, en särskild svensk inomhusträningskultur och landets hantering av coronapandemin diskuteras som de viktigaste faktorerna.

Texten kan ses som en vetenskaplig essä med inslag av forskningsöversikt i det andra avsnittet. Källor i form av tidningsartiklar, böcker, rapporter etcetera diskuteras med hjälp av olika ämnesteorier och forskning. Det första avsnittet är av diskuterande, deskriptiv karaktär medan den andra är kritiskt-analytisk och tredje avsnittet är spekulativt. 

Sammanfattningsvis är syftet också att genom att översiktligt lyfta upp en mångfald av olika perspektiv om padel inspirera till mer forskning i ämnet.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


JOHAN CARLSSON, 41 år, uppvuxen i Ljungby i Småland, är doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Forskningsprojektet handlar om padel i relation till hållbarhet och miljö, men han har också särskilda intressen i sociologi och media, och Johan har en bakgrund som journalist. Tidigare har han på Idrottsforum.org skrivit en sammanfattning av sin magisteruppsats om jakten på autenticitet i idrottares självbiografier. På ett personligt plan är tennis det största idrottsintresset, som ett av många Roger Federer-fans.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.