Call for papers | Sport, history and society / Idrott, historia och samhälle 2020 | Deadline 2020-06-30, or possibly 2020-08-15

På svenska


Sport, history and society is a peer-reviewed academic publication of sport, leisure and recreation history seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Sport, History and Society invites prospective contributions from across the globe.

Representing the Swedish Association for Sport History (SVIF), the yearbook publishes original articles on historical aspects of sport in a broad sense. SVIF invites scholars to contribute with articles to its yearbook. Submitted manuscripts are to be original contributions, previously unpublished in substantially similar form or with substantially similar content. Manuscripts should not be under consideration for any other yearbook/journal at the same time. The copyright for accepted articles passes over to SVIF. The editors also welcome manuscripts for publication outside the peer-review system, as well as features of debate, reviews and conference reports.

The following dates are valid for contributions:

  • Last date for submitting peer-review articles (max. 8 000 words) is June 30th 2020.
  • Last date for sending in popular scientific articles (max 5 000 words), features of debate, reviews or reports (max 1 500 words) is June 30th 2020.

For more information, please contact the editor:

Daniel Alsarve daniel.alsarve@oru.se.

Editorial Board

  • Christer Ericsson, professor emeritus at the School of Health Sciences, University of Örebro
  • Matti Goksöyr, professor Department of Cultural and Social Studies at Norwegian School of Sport Scinces, Oslo.
  • Jørn Hansen, professor in sports history at Department of Sports Science and Clinical Biomechanics Movement, Culture and Society, Odense
  • Susanna Hedenborg, professor at Dept. of Sport Sciences, Malmö University
  • Jonny Hjelm, professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University
  • Björn Horgby, professor emeritus, historia, at HumUS, Örebro University.
  • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History, Board member ISHPES
  • Mikael Lindfelt, Assistant professor in ethics, at Faculty of Theology at Åbo Akademi University
  • Gerd von der Lippe, professor in Sport sociology, at Telemark University
  • Jens Ljunggren, professor in sports history at Stockholm University
  • Johan Norberg, professor at Dept. of Sport Sciences, Malmö University
  • Else Trangbaek, professor emeritus Department of Nutrition, Exercise and Sports, Copenhagen
  • Johnny Wijk, professor in history at Stockholm University
  • Leif Yttergren, assistant professor at The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2020 års skrift. Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade. Texten ska inte heller vara under granskning i andra tidskrifter.

För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

  • Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord) den 30/6 2020.
  • Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord) den 15/8 2020.
  • Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller rapport (max 1 500 ord) 15/8 2020.

För mer information och detaljerad författarinstruktion kontakta redaktören:

Daniel Alsarve alsarve@oru.se.


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.